Näringsliv 2021-1

Västra Mälardalen SNL 2021-1 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Västra Mälardalen
Kommunerna i Västra Mälardalen vill uppnå mer tillsammans…

Det goda samverkansklimatet som präglar kommunerna Arboga, Kungsör och Köping bygger på en målmedvetenhet hos såväl kommunerna som hos företagen. Att arbeta för en hållbar utveckling, där ett livskraftigt näringsliv ingår, är i regionen synonymt med att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål…

Back to top