Näringsliv 2021-1

Trelleborg regionen SNL 2021-1 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Trelleborg regionen
Stundande etableringar ska ta Trelleborg in i framtiden…

Trelleborgs tillväxt är omfattande och sker snabbare än någonsin. Det talas mycket om satsningar som Kuststad 2025 och Västra sjöstaden, som då även omfattar hamnens förflyttning och tillgängliggörande av attraktiva områden för utveckling av havsnära boende. Detta är ett axplock av vad som pågår, men det är mycket mer på gång i Sveriges sydligaste kommun…

Back to top