Näringsliv 2021-1

Halland på väg SNL 2021-1 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Halland på väg
Halland tar en frontposition i arbetet för en hållbar utveckling…

Halländska företag är i många avseenden drivande i Sveriges omställning från fossilt till förnybart. Det finns många innovativa företag och många modiga entreprenörer som vågar satsa på ny teknik och det gör att Halland tar en frontposition i arbetet för en hållbar utveckling…

Back to top