Näringsliv 2020-2

Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar SNL 2020-2 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar
Svensk innovationskraft står sig

Att svensk industri står sig väl i global konkurrens finns det tydliga tecken på. Inte minst då svenska industriföretag gärna investerar i ny teknik och visar framfötterna när det gäller nya innovationer. Innovationskraften är stark – men en ny utmaning ligger i en allt mer påtaglig kompetensbrist.

Artiklar i detta nummer
Back to top