Näringsliv 2020-1

Västerås bilaga SNL 2020-1 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Västerås bilaga
Teknik från Sverige bidrar till en bättre värld

Bombardier skapar med sin unika verksamhet ett stort och bestående värde för svensk industri. Företaget arbetar inom teknikens absoluta framkant, med produkter av högt exportvärde och med en slutprodukt som dessutom bidrar till en bättre värld med minskat klimatavtryck.

Artiklar i detta nummer
Back to top