Fastighetsutveckling skapar intresse för platsen

Varbergs Fastighets AB, VFAB, förvaltar många av Varbergs kulturfastigheter och har genom detta ett stort ansvar i att bevara stadens historia. Samtidigt är man gärna med och utvecklar och bygger nytt i takt med att Varberg växer.

VFAB har ett viktigt uppdrag i att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun. En inspirerande uppgift som ger sig uttryck i både förvaltning och utveckling av fastigheter till nybyggnation och parkeringslösningar.

Nytt koncept i Åkulla
Det pågår ständigt spännande utvecklingsprojekt inom VFAB, och den stundande utvecklingen av Åkulla friluftsgård är ett exempel. Här bygger VFAB i egen regi ut anläggningen med 17 hotellrum som länkas samman med huvudbyggnaden.
– Byggnationen av Åkulla hotell är ett viktigt steg i att stärka området som en destination för outdoorverksamhet, berättar Clara Tholin, affärsutvecklingschef på VFAB.

Den gamla friluftsgården har en historia från 1930-talet och har stor betydelse för många varbergare, som under generationer har besökt Åkullaområdet för rörelse och upplevelser i naturen. Hotellet byggs med utsikt över Yasjön, och kommer utöver hotellet även att ha en konferensdel. Bygget genomförs enligt miljöbyggnad silver och förväntas färdigställas lagom till sommaren 2020.

– Vi har ambitioner att skapa ett levande Åkulla året om. När vi under 2019 arbetade med att hitta ny hyresgäst till friluftsgården var det viktigt för oss att entreprenören hade en bra idé, där det ingick samarbete, engagemang och hjärta, inflikar fastighetschef Bärne Nylin.
Vid årsskiftet tog familjeföretaget Åkulla Outdoor Resort över med ett nytt och tydligt koncept som bygger på boende, mat och rörelse – closer to nature.

Värnar stadens identitet
Merparten av bolagets fastigheter ligger i de centrala delarna av Varberg. För att skapa en attraktiv och levande stadskärna lyfter de samverkan som bästa modellen.
–  I all utveckling strävar vi mot att ha en god dialog med våra hyresgäster, kommunen och andra fastighetsägare, säger Tholin.
VFAB vill vara en del av att förstärka platsens identitet, att Varberg upplevs intressant och välkomnande året om. Som ett led i detta kommer bland annat Rådhuset, som ligger på Varbergs torg, få trivsam fasadbelysning lagom till mörkrets intåg hösten 2020.

Som kommunalt fastighetsbolag och med ansvar för stadens parkeringshus har VFAB stärkt sitt fokus på tillgänglighet och upplevelse av anläggningarna.
– Varberg växer och staden kan upplevas lite stökig emellanåt, då är det extra viktigt att vi fastighetsägare bidrar med det vi kan till det offentliga rummet. Här ser vi det extra viktigt hur våra parkeringshus upplevs, att det är tydligt vart det finns lediga parkeringar och bidra till att förenkla för besöket i stadskärnan, avslutar Nylin.


Varberg växer 2020 SNL 2020-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2020-1

Huvudtema: Varberg växer 2020
Varberg Bois framgångar är Varbergs framgångar

Fotbollsklubben Varberg Bois FC gick upp i Allsvenskan under 2019 och nu har Varbergs kommun beslutat att rusta upp hemmaarenan, Påskbergsvallen, för 41 miljoner kronor. Det är nödvändigt för att Svenska Fotbollsförbundet ska tillåta spel i Allsvenskan, men visar även på en stark framtidstro i fotbollsstaden Varberg.

Back to top