Näringsliv 2019-2

Halmstad SNL 2019-2 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Halmstad
Gemensamma utvecklingsmiljöer stärker högskola och näringsliv

Halmstad har som mål att vara 150.000 invånare år 2050. Det är en indikation på hur tillväxten ser ut redan idag, och vilka trender man har för avsikt att förstärka. För att Halmstad ska vara attraktivt för boende och företagande även i framtiden görs flera stora satsningar inom kommunen och tillsammans med Högskolan i Halmstad ...

Back to top