Swegon är med och skapar hälsosamma miljöer

Nästan alla offentliga miljöer i Sverige är utrustade med någon form av luftbehandlingsaggregat för att säkerställa en behaglig inomhusmiljö – men långt ifrån alla är så energieffektiva som de skulle kunna vara. Swegon utvecklar och tillverkar smarta och energioptimala luftbehandlingsaggregatet Gold till klimatanläggningar i en modern fabrik i Kvänum.

Swegon bygger om Kvänumfabriken för att öka sin produktionskapacitet samt bredda utbudet med fler produkter. Arbetet påbörjades redan 2016 och man har nu kommit halvvägs. Hela anläggningen är på ungefär 40.000 kvm, och det mesta ska byggas om och moderniseras.
– Det är en omfattande ombyggnation som pågår parallellt med daglig leverans och rådande högkonjunktur, säger platschefen Niklas Tjäder.
Att man väljer att satsa så pass mycket på att uppgradera fabriken har att göra med behov av ökad flexibilitet och utökade möjligheter att möta kundunika krav. Det kommer även nya lagkrav som morgondagens luftbehandlingsaggregat måste uppfylla. Den ombyggda fabriken kommer att vara rustad för det.
Fabriken i Kvänum omsätter ungefär en miljard kronor och har i dagsläget 300 anställda. Tillverkningen har, trots pågående ombyggnation, ökat med ungefär tio procent under både 2017 och 2018.

Allt är kundunikt
Som ledande tillverkare av avancerade luftbehandlingsaggregat, ofta för tillämpning i stora offentliga och kommersiella miljöer som skolor, sjukhus, hotell och köpcenter, har Swegon i Kvänum en mycket bred produktportfölj. Faktum är att allt är kundanpassat – och kunderna finns över hela världen.
– Ungefär 45 procent av vår försäljning går till Sverige. Resten exporterar vi globalt. Vi har återkommande kunder i såväl Ryssland som i Australien. De har upptäckt fördelarna med att satsa på produkter som håller i längden, från en leverantör som står för korta ledtider och som håller sina löften, säger Niklas Tjäder.
Swegons luftbehandlingsaggregat Gold finns i olika versioner på fem kontinenter. Över 120.000 system har installerats sedan Gold lanserades för över 20 år sedan. Sortimentet har utvecklats under alla år, och under 2017 lanserades en helt ny plattform för Gold, som tar systemen in i framtiden med extremt låg energiåtgång kombinerad med hög effektivitet och flexibilitet.

Skapar hälsosamma miljöer
För att även fortsättningsvis ligga steget före är man på Swegon alltid på jakt efter ny kompetens, och det speciellt nu när fabriken växlar upp till en ny nivå med större flexibilitet och högre volymer som följd.
I Kvänum finns både utveckling och tillverkning av moderna luftbehandlingsaggregat. Niklas Tjäder är noga med att poängtera att utveckling enbart för att sälja mer inte är huvudsyftet – det handlar snarare om att skapa bättre, mer hälsosamma miljöer för människor att vistas i.
– Vi kommer att i ännu större utsträckning än tidigare fokusera på att sprida kunskap om våra produkter, och hur vi kan göra skillnad i samhället genom dem, förklarar han. Det är bevisat att ett bra inomhusklimat bidrar till bättre hälsa – och vi kan visa på att våra produkter är överlägsna i alla avseenden och därmed bidrar till bättre arbetsmiljöer och därmed också bättre resultat för företag som väljer att köpa från oss.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top