Materialförlust nära noll med Quintus Technologies HIP-teknik

Sambandet mellan nästa generations tillverkning, som av många anses vara additiv tillverkning, och så kallad HIP-teknik som utvecklats av Quintus Technologies, bygger på en strävan efter att öka prestanda och samtidigt minska energi- och materialåtgång. Vad kan vara mer rätt i en tid av ständig jakt på resursbesparing och miljövinst?

Quintus Technologies har en lång historik av att utveckla den så kallade HIP-tekniken, som bygger på en unik metod för att härda 3D-printade metallkomponenter med hjälp av högt tryck och temperatur. Redan på 1950-talet levererades Quintuspressar från Västerås, och det är fortfarande i grunden samma teknik som dagens HIP-pressar bygger på.

Varför HIP-pressar behövs
Den moderna industrin fokuserar på att skapa mer robusta och hållbara produkter – som samtidigt väger mindre och därmed också kräver mindre resurser att framställa. Additiv tillverkning har visat sig vara en bra väg för att åstadkomma detta.
Det krävs emellertid ofta en efterbehandling av 3D-printade produkter för att uppnå de önskade materialegenskaperna. Först därefter kan komponenterna användas för avancerade applikationer inom till exempel flygindustrin, medicinteknik och fordonsindustrin.
– Den förfinade tekniken bakom additiv tillverkning, eller 3D-printing, kan bidra till att radikalt effektivisera stora energi- och materialslukande industrier såsom energi, flyg och fordon. Detaljer som framställs genom metallisk additiv tillverkning håller låg vikt, kan produceras nästan helt utan svinn. Samtidigt är de porösa och har inte tillräckligt bra materialegenskaper. Därför måste de bearbetas med hjälp av vår HIP-teknik, förklarar Jan Söderström, vd för Quintus Technologies.
HIP står för ”Hot Isostatic Pressing” och själva processen gör att materialet får bättre egenskaper som högre hårdhet, bättre skydd mot metallutmattning och högre hållfasthet. Först då kan den 3D-tillverkade komponenten användas för avancerat industriellt bruk.

Ska satsa mer på kompetensförsörjning
Tillsammans med flyg utgör energi, fordon och ortopediska implantat de största affärssegmenten för Quintus Technologies. Den gemensamma nämnaren för dessa industrier är att de vill sänka vikt och därmed även materialåtgång i sina produkter. Då måste också materialegenskaperna bli bättre. 3D-printing i kombination med Quintus Technologies HIP-teknik gör att materialförlusten blir nära noll i jämförelse med metallgjutning.
Quintus Technologies växer kraftigt inom samtliga affärssegment. Man är på god väg med utökade samarbeten med såväl materialtillverkare som tillverkare av utrustning för metallisk additiv tillverkning (3D). Den pågående expansionen kräver också att man satsar mer på kompetensförsörjning och Jan Söderström anser att Västerås är precis rätta stället för det.
– Vi har fördelen att bedriva vår verksamhet från Västerås som är en av Sveriges mest ingenjörstäta regioner, säger han. Ingenjörskunskap är en bristvara generellt och att rekrytera rätt kompetens är en utmaning. För att säkra kompetensförsörjningen kommer vi att satsa ännu mer på samarbete med skolan framöver. Vi har också startat ett traineeprogram för ingenjörer. Det har många andra industriföretag tidigare gjort med stor framgång – vi vet att det fungerar och ger bra resultat.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top