Ingenjörsjobb som gör skillnad globalt

Outotec utvecklar teknik- och servicetjänster för att utvinna jordens naturresurser på ett hållbart sätt. Med tyngdpunkt inom gruv- och smältverksindustrin fokuserar företaget på ständig förbättring av både processer och eftermarknadstjänster. I Sverige konstrueras system som används inom gruv- och smältverksindustrin världen över.

Outotec är inte råvaruproducenter utan säljer teknologier och processer för att utvinna naturens resurser. Det kretsar främst kring mineraler, men inom Outotec finns även teknik för vattenrening, alternativa energikällor och lösningar inom kemisk industri.
– Essensen i Outotecs arbete är att leverera teknologier, produkter, engineering och service som skapar en mer hållbar situation än tidigare alternativ. I Sverige har vi kommit långt med det tack vare miljölagstiftningen, men det är lika viktigt i länder som inte kommit lika långt. Här kan Outotec göra stor skillnad, menar Jonny Eliasson, vd Outotec Sweden AB.

Ett arbete som gör skillnad
Ett arbete på Outotec är ofta en global uppgift, med möjligheter att verkligen göra skillnad där det behövs som mest. Det borde locka dagens ungdomar till branschen, tycker Jonny Eliasson. Sälj- och marknadschefen Therese Niemann håller med, och understryker den stora utmaningen för branschen i stort:
– Gemensamt för alla områden inom Outotec är att det krävs en hög teknisk kompetens för att realisera projekten. Sveriges brist på ingenjörskompetens är därför en stor utmaning för Outotec liksom för alla ingenjörsföretag. Vi söker lösa en del av problemet genom att sprida kunskap om vilka möjligheter som finns inom yrket, genom att synas på skolor i olika evenemang och visa upp våra spännande projekt. Där visar vi även upp exempel på hur vi jobbar med digitalisering av våra egna produkter och kundens anläggning eftersom det är ett annat intressant område som indirekt bidrar till både effektiviseringar och minskad miljöbelastning.
Bland de drygt 110 anställda på Outotec’s svenska huvudkontor i Skellefteå är merparten ingenjörer. De utvecklar morgondagens teknologier för att ta hand om naturens resurser, och optimerar kundernas verksamheter så att det går att kombinera en miljömässigt sund utvinning med ekonomiska intressen. Inte en helt bekymmersfri uppgift med andra ord.
– Ett arbete på Outotec är mycket varierande. Det är en global arbetsplats där hållbarhet prioriteras i alla projekt och det är något som dagens ungdomar värdesätter. Vi vet att nästa generation vill arbeta med projekt och i företag som är hållbara, säger Sofia Tibbelin, Senior Engineer på Outotec i Skellefteå.

Outotecs syn på hållbarhet
Hållbarhet handlar om mycket mer än den miljömässiga och uppenbara hållbarheten. CSR (Corporate Social Responsibility) har därför stort utrymme i Outotecs dagliga verksamhet. Det gäller såväl lokalt som globalt. I Skellefteå är det kanske mest tydligt genom alla de arbetstillfällen som företaget skapar, samt genom olika insatser för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i regionen.
Globalt har Outotec flera spännande åtaganden inom CSR-området, och har till exempel bidragit till att bygga skolor i flera utvecklingsländer. Det visar att man håller vad man lovar när det gäller att bidra till förändring i samhället – där det behövs som mest. Det är Outotecs syn på hållbarhet.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top