Elektrokemiska processer utvecklas och exporteras från Västernorrland

Permascand utvecklar banbrytande teknik som används inom elektrokemisk industri men är lite av en dold juvel i Sverige. Från det lilla samhället Ljungaverk i Ånge kommun når företagets produkter hela världen. Företaget präglas av en mycket spännande utvecklingsresa som pågått under drygt ett decennium.

Det finns inte många aktörer som Permascand kvar i svensk regi. Förutom att företaget är den största privata arbetsgivaren i Ånge kommun är Permascand en unik verksamhet med fokus på elektrokemiska processer och vattenrening.
Permascand är en avknoppning från Akzo Nobel (idag Nouryon), men är idag fristående och oberoende. Klorat är fortfarande en stor produktkategori inom Permascand, och det är nog det främsta arvet från Akzo Nobel. Men Permascand växer främst inom elektrokemiska processer genom tillverkning av katalytiska beläggningar, elektroder samt elektrokemiska celler. Tekniken används bland annat för att rena vatten, framställa litiumhydroxid, vätgas samt för metallutvinning.

Dagens Permascand ett kunskapsföretag
Det har varit en spännande resa under de senaste tio åren. När Permascand tidigt 2000-tal började utveckla celler för ballastvattenrening var det inte så många som kände till tekniken, men idag är rening av barlastvatten reglerat och vedertaget. Nu måste alla ha tag på certifierad teknik som ger effektiv rening – och här kan Permascand konkurrera.
Från att ha varit stora på svetsade produkter inom oljeindustrin valde Permascand att hastigt sadla om 2016. Då tog man vara på tekniken för effektiv vattenrening och började på allvar marknadsföra den. Det blev en stor succé som överträffade alla förväntningar hos ledningen, minns vd Peter Lundström.
– När det gäller svetsade produkter tillverkar eller svetsar vi ingenting idag, förtydligar han. Det ligger på underleverantörer. Det vi fokuserar på är projektledning, teknisk kunskap och dokumentation när det gäller svetsade produkter.
Permascand har blivit mer ett kunskapsföretag och affärsidén är att utveckla kundanpassade elektrokemiska processer och där man säljer själva katalysatorn. Den största produktgruppen är numera utveckling av katalytiska beläggningar för olika tillämpningar.
Det är många olika beläggningar och material som passerar verkstaden i Ljungaverk. Beläggningarna ska förse materialet med specifika egenskaper för att fylla sin funktion, till exempel inom elektrokemisk vattenrening. Samma teknik används för att utvinna högvärdiga material som exempelvis litiumhydroxid, koppar samt framställning av vätgas.

Miljö och säkerhet i fokus
Permascands tekniska kunskap och erfarenhet är överlägsen och samtidigt behöver den fyllas på hela tiden för att behålla konkurrenskraft. Peter Lundström har med sig kunskap kring ledarskap och förändring från tidigare uppdrag och ser fram emot att få driva Permascand mot fortsatt utveckling.
– Det finns två stora tekniker för ballastvattenrening och det ena är UV-strålning och det andra elektrokemiska processer. Det sistnämnda är just nu mest använt och därför behövs mer kunskap och resurser just här. Det finns stora konkurrenter som liksom vi fokuserar på världsmarknaden men vi har fördelen att vara flexibla då vi fortfarande är lite mindre, säger Peter Lundström.
Inom Permascand finns goda utvecklingsmöjligheter för den som vill vara med och utveckla framtidens teknik inom elektrokemiska processer på en global marknad, där miljö och säkerhet står i fokus.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top