Sweco utvecklar framtidens samhälle

Sweco är en samhällsbyggare att räkna med. Som internationellt konsultföretag har Sweco en stor bredd av samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sin storlek till trots är organisationen decentraliserad med lokal närvaro över nästan hela Sverige. Kompetens från olika kontor möts ofta i gemensamma projekt.

Örnsköldsvik är sedan länge ett nav inom Sweco när det gäller kompetens inom infrastruktur, anläggning och konstruktion, miljö samt elkraft. Medarbetare från Örnsköldsvik är med i projekt över hela Sverige – till och med långt utanför landets gränser i samverkan med kunder som driver projekt över hela världen.

Projekt som gör skillnad
Allt som har att göra med utveckling av framtidens samhälle är av intresse för Sweco. Det finns många exempel från kontoret i Örnsköldsvik som understryker ambitionen att bidra till en hållbar utveckling på alla nivåer i samhället.
Andrew Cunningham medverkar i både lokala och globala projekt. I skrivande stund är han uppdragsledare för en del i Ostlänksprojektet och har tidigare drivit ett utvecklingsprojekt för att förbättra kollektivtrafiken långsiktigt i Örnsköldsvik
– För den som är intresserad av att upptäcka nya platser är Sweco ett bra val av arbetsgivare. Från Örnsköldsvik når vi hela världen och vi medverkar i spännande projekt som gör skillnad, säger Andrew.
Erika Abrahamsson, är bro- och anläggningskonstruktör på Sweco. Rollen omfattar många olika typer av projekt som förutom brobyggen även kan vara att arbeta med betongkonstruktioner för olika anläggningar. För tillfället arbetar Erika med forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) som byggs i Lund och kommer att ge forskare från hela världen nya och unika forskningsmöjligheter inom en rad olika områden. Erika har återvänt till Örnsköldsvik efter många år på annan ort, men på Sweco får hon ändå möjligheten att jobba med stora som små projekt över hela Sverige.
I ett pågående projekt på Domsjöfabriker medverkar Sweco i utvecklingen av en förbättrad process för att tvätta fibermassa. Uppdraget är omfattande och sträcker sig över en längre tid.
– Vårt uppdrag handlar om att förstärka fundament och förbereda befintliga byggnader för installation av nya maskiner för en förbättrad massatvätt. Det är mycket som ska byggas om i befintliga byggnader för att den nya processen ska få plats och fungera optimalt, förklarar Christina Andersson, uppdragsansvarig för projektet hos Sweco.

Alla möjligheter inom Sweco
Sweco kan stoltsera med en lång rad av olika projekt som alla har med samhällsutveckling att göra. En förbättrad kollektivtrafik och en renare industri har båda samma grundläggande mål: att morgondagen ska vara lite bättre.
– En av Swecos mest grundläggande filosofier handlar om att erbjuda bra utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Hög kompetens väger tungt och du har stor frihet i dina uppdrag. Inom Sweco finns det goda möjligheter att vidareutveckla sin kompetens och utbyta idéer med andra som brinner för samhällsutveckling och är drivna, förklarar Stefan Bervelius, som ansvarar för elkraftsprojekt på Sweco.
För den som vill vara med och bygga ett framtida Sverige som är hållbart och mångkulturellt är Sweco ett bra val av arbetsgivare. Ingen annan teknikkonsult kan visa på en lika stor bredd vare sig i fråga om projektens karaktär, kompetenser eller mångfald inom bolaget.
– Det finns alla möjligheter att få jobba med riktigt spännande projekt och att specialisera sig om det är det man vill. Sweco behöver både specialister och generalister, hur man vill utvecklas är upp till var och en och det är det som är så fantastiskt med att jobba på Sweco, avslutar Andrew Cunningham med.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top