Skellefteå lyfter företagarnas roll i kommunens framgång

Skellefteås utveckling går snabbt framåt – till och med över förväntan, enligt näringslivschefen Bengt Ivansson:
– Vi har gått från ett läge där vi hade bekymmer med att sälja våra industritomter till nuvarande situation där efterfrågan är större än vad som finns tillgängligt. Nu gäller det att vi snabbt kan utveckla byggbar industrimark – Skellefteå är på gång!

Vindarna har vänt i Skellefteå. Från att ha hotats av nedläggningar och avfolkning växer kommunen med högre inflyttning, fler etableringar och ökat nyföretagande samt mer kompetens. Är all denna utveckling Northvolts förtjänst?
– Northvolt har med etableringen av den nya batterifabriken såklart skapat ett större intresse kring Skellefteå från omvärlden, men den pågående tillväxten bottnar främst i andra saker och värden som vi har haft under en längre tid, menar Bengt Ivansson.
Han refererar till det befintliga näringslivets förmåga att skapa nya möjligheter. Många av Skellefteås företag är världsledande inom sina nischer och det finns en bra mix av tillverkande företag och tjänstebolag. Kunskapsnivån är hög liksom innovationstakten i företagen.
– En annan aspekt av stor betydelse för kommunens utveckling är visionen om 80.000 invånare i Skellefteå till 2030, fortsätter Ivansson. Visionen manifesteras genom kommunens satsningar inom alla områden, från skola till infrastruktur. Det är klart att den här typen av offentliga satsningar lockar större investeringar till Skellefteå.

Företagarnas roll avgörande
På näringslivskontoret växlar man upp inom tre områden för 2019: ökat nyföretagande, ett ännu mer aktivt etableringsarbete samt excellent service till befintliga företag. Ett exempel är att alla kommunanställda som naturligt kommer i kontakt med företagare går den obligatoriska utbildningen Företagsamma Skellefteå.
– Våra företag spelar en avgörande roll för vår framtid. I en rapport från organisationen Företagarna kan man läsa om småföretagarnas betydelse för Skellefteå genom att de bidrar med cirka 10.500 arbetsplatser och 824 miljoner kronor i årliga skatteintäkter. Det breda näringslivet ger kraft för oss att växa ännu mer, säger Bengt Ivansson.

Skellefteå som mötesplats
Hundraåriga industrier utgör basnäringen i Skellefteå men för att skapa tillväxt behövs en mix av olika typer av företag och näringar. För att stötta en sådan utveckling ser man från kommunens sida till att främja för olika typer av evenemang där olika intressen kan mötas.
Bland aktuella evenemang kan nämnas den nya cleantech-konferensen Energy Confusion, samt Norrlands stora spelfestival Nordsken. Skellefteå kommer också att stå värd för en ny europeisk gruvkonferens under 2019.
– Att göra Skellefteå till en naturlig mötesplats inom fler branscher är en av våra viktigaste uppgifter framöver, avslutar Bengt Ivansson med.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top