Skärande bearbetning med precision och känsla

Att välja rätt leverantör kan kännas övermäktigt om marknaden är överetablerad. Om det däremot är ett glest utbud kan valet vara minst lika svårt – hur vet man att det är en kvalitetsinriktad leverantör om det inte finns så mycket att jämföra med?

Bearbetningscenter i Västernorrland AB är en ytterst konkurrenskraftig samarbetspartner inom skärande bearbetning. Beläget i Kramfors, mitt i Sverige och mitt på Höga Kusten, har företaget i stort sett nära till allt – såväl råvaruleverantörer som samarbetspartners inom bland annat härdning och gradning. Kunderna finns emellertid över hela Sverige.
I regionen finns god logistik med bra kommunikationer i alla riktningar. Det gör att Bearbetningscenters produkter snabbt kan nå kunder utanför regionen, ofta samma dag som de skickats ut från fabriken och i de flesta fall senast dagen efter.
– Snabba och säkra leveranser är en viktig konkurrensfördel – liksom den unika kvalitet och precision som vi kan lova härifrån, säger vd Peter Sahlin.

Liknar kunskapsföretag allt mer
Tillverkningen utförs av välutbildad personal som ofta har mångårig erfarenhet. Många har varit med och byggt upp företaget tillsammans med grundarna Sture Westerlund och Göran Fahlén. Sedan några år tillbaka är även Jörgen Backéus delägare i Bearbetningscenter.
– Vi har naturligtvis tillgång till en modern maskinpark, det är nästan en självklarhet inom svensk verkstadsindustri idag. Det som skiljer oss från mängden är kompetensen vi har samlat på oss och som vi fortfarande bygger vidare på, bland annat med ett utökat samarbete med skolan, understryker Peter Sahlin.
Att investera i moderna maskiner kan alla göra, men att behålla kunskap i företaget är svårare.
– Vi är stolta över att kunna visa upp en bred kompetensbas som utvecklats under många år. Våra maskiner kan producera med en precision ner till en hundradels millimeter – men det är våra medarbetare som gör det möjligt. Därför är det också viktigt för oss att skapa intresse kring vår bransch och den typ av jobb vi kan erbjuda, fortsätter Peter.
Bearbetningscenter är ett verkstadsföretag som allt mer börjar likna ett kunskapsföretag. Det är en utveckling som svensk verkstadsindustri representerar. Som exempel medverkar Bearbetningscenter allt mer i utvecklingen av kundernas produkter, ibland ner på detaljnivå kring form och materialval.

Med precision och känsla
Den moderna verkstadsindustrin är högteknologisk med en god arbetsmiljö. Peter Sahlin tog över vd-rollen efter Sture Westerlund, som fortfarande är kvar som delägare och Senior Advisor i bolaget.
– Vi säger ofta att vi erbjuder skärande bearbetning med precision och känsla, förklarar Peter. Med känsla menar vi att vi vet vad vi håller på med, vi har lång erfarenhet och vi vet vilka applikationer som fungerar.
– Känsla omfattar också omtanke – såväl om våra kunder som om vår egen personal. Därför satsar vi mycket på att kunna erbjuda en god arbetsmiljö också. Genom att ha bra villkor, bra arbetsmiljö och en ständig utveckling av våra processer så kan vi vara fortsatt konkurrenskraftiga.
Peter Sahlin ser på framtiden med tillförsikt, inte minst när det gäller kompetensutveckling där man gärna tar hjälp av kollegor inom Höga Kusten Industrigrupp, där Bearbetningscenter är med sedan länge.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top