Robertsfors går mot strömmen

I Robertsfors kan man verkligen tala om en utveckling på högtryck under de senaste åren. I flera mätningar får Robertsfors toppresultat, bland annat inom utbildning och skola samt ökad lönsamhet i lokala företag. Robertsfors kommun har lyckats vända en negativ trend med industrinedläggningar till en positiv grogrund för nytänkande.

Få andra kommuner kan visa en lika snabb och kraftfull tillväxt som Robertsfors. Om man dessutom ser till antalet invånare i kommunen, som fram till nyligen tappat befolkning årligen, är Robertsfors enastående i sin utveckling. Företagande, lönsamhet, export, lokal produktion, bostadsutveckling, utbildning och kommunala verksamheter – samtliga präglas av en stark tillväxt.
Olof Norberg, näringslivschef i Robertsfors, menar att framgången till stor del har att göra med mentaliteten hos befolkningen i kommunen. I samband med industrinedläggningar och internationella uppköp hamnade man i en svår situation 2014. Istället för att ge upp valde man att samverka för att skapa nya möjligheter inom nya branscher.
– Robertsfors har varit världsledande inom utveckling av syntetiska diamanter vilket vidareutvecklades till utveckling av superhårda material. Brukstraditionen var grundstommen för samhället, men när den senaste finanskrisen slog till blev läget ett annat. De utländska ägarna valde att lägga ner produktionen i Robertsfors, vilket drabbade i stort sett nästan alla familjer här, berättar Olof Norberg.
Om man skulle jämföra med mått anpassade för Stockholm skulle nedläggningen motsvara en arbetsplats med ungefär 46.000 anställda. Då förstår man bättre den situation som Robertsfors hamnat i 2014.
– I det läget kom jag in i kommunen för att hjälpa till med utveckling av nya möjligheter för invånarna, fortsätter Olof. Det skapades snabbt en stark vilja för att ingå nya samverkansformer. Vi slängde norrlandskepsen och valde att satsa på förändring och nyföretagande. Vi satsade på skolan och UF och gav allt för att förbättra den. Vi satsade också mycket på att understryka vikten av att våga vara egenföretagare.

Vinner på bättre skola
Idag har Robertsfors ett av landets bästa skolresultat. När det gäller antalet ungdomar som genomgår en gymnasieutbildning på tre år hamnar Robertsfors på nionde plats. Antalet högskoleutbildade är fortfarande relativt lågt, men i Robertsfors finns en vilja och en ambition som är svår att hitta någon annanstans.
Olof Norberg är övertygad om att man framöver kommer att kunna locka högutbildade till kommunen, som utöver en av landets bästa skolor även har ett intensivt bostadsutvecklingsprogram.
– Vi har dessutom många väldigt framgångsrika företag som verkligen satsar på sin personal och som också såg en möjlighet i samband med den stora industrinedläggningen. Många företag tog vara på den kompetens som blev tillgänglig och många kunde också vidareutvecklas i nya riktningar.
Olof ser fram emot att få vara med och utveckla Robertsfors för framtiden, tillsammans med näringslivet, kommunen, skolan och inte minst invånarna.
– Kommunen har ett geografiskt läge, bra infrastruktur och en öppen kultur som gör det lätt att etablera nya verksamheter och låta nuvarande verksamheter växa. Det är och ska vara lätt att vara företagare i Robertsfors kommun, säger Norberg.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top