OSTP och ÖMV bidrar starkt till Örnsköldsviks utveckling som industristad

Rör och rördelstillverkaren OSTP firar under 2019 sitt 100-årsjubileum och dotterbolaget ÖMV firar 60 år. Företagen har genom åren kontinuerligt jobbat med att utveckla arbetssätt och metoder för tillverkning och leverans av rostfria rör och svetsrördelar, där OSTP idag är Europas ledande tillverkare.

OSTP har länge levererat sina produkter över hela världen, och ÖMV som tillverkar processutrustning är ett välkänt namn i Norden som dessutom är på väg ut på den europeiska marknaden. Företagsgruppen ägs av Tubinoxia och Outokumpu, vilket är ett globalt tungt namn inom rostfritt.

Eget ackrediterat oberoende laboratorium för avancerad materialtestning
OSTP utvecklar, tillverkar och levererar rostfria svetsade rör och rördelar som används i kritiska applikationer världen över. ÖMV i sin tur konstruerar och tillverkar nyckelkomponenter och system, exempelvis värmeväxlare och tryckkärl, till samma sorts applikationer som OSTP levererar till.
Eftersom OSTP och ÖMV har många gemensamma kunder inom basindustrier som massa och papper, vattenrelaterad industri, kraftproduktion, kemi samt gruva, så är det naturligt att man samarbetar i de flesta processer, från ritning till färdig produkt. Det handlar ofta om avancerade högteknologiska branscher med nolltolerans för avvikelser. Då förstår man också vikten av att satsa på en ständig utveckling inom OSTP och ÖMV. Den nyetablerade laboratorieverksamheten är ett exempel på det.
Rör och rördelar i sig kanske inte ses som en avancerad produkt, men utvecklingsarbetet bakom produkterna är det. Eftersom de tillämpas i mycket komplexa och högpresterande system såsom kraftverk och vattenverk ställs oerhört höga krav gällande tillförlitlighet, hållfasthet och säkerhet.
Allt ska testas flera gånger om innan systemen konstrueras. Det är en stor fördel för OSTP och ÖMV att ha tillgång till ett eget fullutrustat laboratorium. På OSTP Lab testas även andra leverantörers produkter i en sluten miljö, och allt är sekretessbelagt.

Utvecklar Örnsköldsvik
Förutom att det handlar om många direkta och indirekta arbetstillfällen så har företagen en viktig funktion som samhällsbyggare i avseende att Örnsköldsviks kompetens bevaras och vidareutvecklas lokalt. Det kommer också att uppmärksammas mer i samband med att OSTP fyller 100 år i år.
En annan stor fördel är att företagens kunder finns över hela världen, vilket bidrar till att öka det internationella intresset för Örnsköldsvik. OSTP har länge varit verksamma globalt, och ÖMV är på väg ut på europeiska marknaden tack vare moderbolagets starka ställning. Tillsammans kan OSTP och ÖMV ta fler marknadsandelar inom några av världens snabbast växande näringar där förnybar energi och nya kemiprodukter bara utgör ett par exempel. För den som vill vara med och bygga hållbara industrier erbjuder företagen, inklusive OSTP Lab, nu ett guldläge.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top