Glädjebesked med trafikplikt mellan Höga kusten och Stockholm

Höga Kusten Airport bidrar till en hög tillgänglighet i regionen tack vare förbindelsen mellan Kramfors och Stockholm. Att förbinda regionen med huvudstaden har alltid varit viktigt ur tillväxtsynpunkt, och med Trafikverkets beslut om allmän trafikplikt på sträckan under fyra år från oktober 2019 har man ett riktigt bra utgångsläge.

Att snabbt kunna ta sig till och från huvudstadsregionen är en grundläggande förutsättning för att näringslivet i Norrland ska kunna fortsätta växa.

Kom som räddande ängel
Från Kramfors och Sollefteå finns en förbindelse via Höga Kusten Airport till Stockholm – Arlanda etablerad sedan drygt 30 år tillbaka, men under en turbulent tid då Nextjet försattes i konkurs under 2018 uppstod oro kring vem som skulle driva linjen i framtiden.
Att Trafikverket beslutade om allmän trafikplikt på den aktuella sträckan från oktober 2019 kom som en räddande ängel. Trafikplikt innebär att Trafikverket, på regeringens uppdrag, tecknar ett fyraårigt avtal med och betalar ersättning till det trafikföretag som utför trafiken. 
– Trafiken är nu tryggad under många år framöver. Innan trafikplikten så har flygbolaget fått köra kommersiellt, utan upphandling och utan att vi från Höga Kusten Airport kunde påverka linjen i någon större utsträckning. Med trafikplikt kan vi nu i samarbete med Trafikverket påverka antal avgångar och vi kan även vara med och utveckla eventuella mellanstop som förbinder landets nordligaste nav med huvudstaden, säger Per Enroth, VD och verksamhetsansvarig för Höga Kusten Airport.

Andas framtidstro
Trafikverket har också beslutat att tilldela flygoperatören Amapola Flyg AB flygtrafiken till och från Stockholm Arlanda på linjerna Hemavan, Vilhelmina och Lycksele från 1 februari till oktober 2019.
– Höga Kusten Airport ska vara en möjliggörare för tillväxt. Från Arlanda nås ett stort antal destinationer över hela världen och det är vår uppgift att se till så att alla som bor och verkar i och omkring Höga kusten kan dra nytta av det. Satsningen andas framtidstro helt igenom, säger Per Enroth.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top