Ett bioraffinaderi för framtidens hållbara industriråvara

Skogen är redan idag källan till en mängd olika nya material och komponenter som kan ersätta fossila lösningar, men det finns fortfarande mycket kvar att utveckla. RISE Processum är navet i en klustersamverkan där privata företag, offentlig verksamhet samt akademin runt norrlandskusten jobbar tillsammans för att lyfta skogens värde som ren, förnybar råvara för framtidens industri.

I framtiden kommer vi att behöva tillverka både fler och nya biobaserade produkter för att klara klimatutmaningarna och de miljömål som har satts upp på nationell och internationell nivå. Inom RISE Processum, och i det kluster som ständigt växer runt omkring, förenas en mängd olika kompetenser som tillsammans skapat en unik utvecklingsmiljö. Och det lockar internationell spetskompetens till Norrland. Sydafrika, Schweiz, Indien, Grekland och Kina – bara under det senaste året har erfarna forskare från världens alla hörn sökt sig till RISE Processum och Örnsköldsvik.

– Vi är en del av en stark forsknings- och innovationsmiljö, säger Magnus Hallberg, vd på RISE Processum. Att vi nu knutit till oss så många högutbildade internationella talanger tycker jag är ett bevis på att vår region ligger i framkant både när det gäller arbetsliv och livskvalitet.
Just livskvalitet är ett starkt kort för hela norra Sverige och inte minst kring världsarvet Höga kusten.
– Efter min disputation i Gwalior i Indien 2015 sökte jag efter en passande post doc- tjänst vid ett skandinaviskt universitet eftersom jag ville till ett svalare klimat, säger forskaren Shubhankar Bhattacharyya. Jag är uppvuxen i nordöstra delen av Indien och jag trivs egentligen inte i temperaturer över 30 °C, så när jag erbjöds en post doc-tjänst vid Luleå tekniska universitet var det lätt att tacka ja. Speciellt som jag gillar att fjällvandra på min fritid.
Shubhankar Bhattacharyya är nu anställd vid RISE Processum och fokuserar bland annat på projektet Cellu-PLA, där man ska skala upp en laborativ metod att isolera mjölksyra producerad från skogsbaserat socker och polymerisera det till ett plastmaterial, PLA. Projektet är ett intressant och bra exempel på samarbete mellan olika forskargrupper.

Skapar förutsättningar för bioraffinaderiutveckling
RISE Processum är ett dotterbolag inom RISE - Reserch Institutes of Sweden, som de senaste åren samlat ett flertal forskningsinstitut och ett hundratal testbäddar och demonstrationsmiljöer, för att tillsammans bilda en stark nationell innovationspartner. Som en del av detta nätverk och den unika kompetens som byggt upp inom skogsnäringen längs norrlandskusten kan RISE Processum och Örnsköldsvik bli en viktig del i utvecklingen av framtidens bioekonomi.
Bioraffinaderikonceptet utgår från råvaror enbart med ursprung från förnyelsebara källor och målet är att utvinna ett så högt förädlingsvärde som möjligt ur den norrländska skogen.
Drivmedel, energi, textilier, plaster och till och med foder för hållbara fiskodlingar – skogen är en enorm resurs för framställning av väldigt många olika produkter där man idag förlitar sig mycket på fossila källor.
– Sverige har stora ambitioner med bioraffinaderi och jag gillar ett land som vill bidra till bättre och mer hållbara förhållanden. Efter nästan fem år i olika laboratorie- och forskningsbefattningar vid Stellenbosch University ser jag mitt arbete hos Processum som ett bra nästa steg framåt, säger Lalie Kossatz från Sydafrika som nu arbetar som forskare inom bioteknik på Processum.
Genom att tillgängliggöra sina test- och demomiljöer samt samarbeta med näringsliv, inkubatorer, science parks, akademi, institut och samhälle är målet för RISE Processum att skapa förutsättningar för en mer storskalig utveckling, på affärsmässiga grunder där målet är fullskaliga marknadslanseringar. Allt grundas på att det går att göra mycket mer av skogsråvaran.
– Vi verkar inom ett enormt område där det fortfarande finns mycket kvar att göra och upptäcka. Möjligheterna går att utveckla i det oändliga. Vi ser en stor potential för många projekt att gå från laboratorieskala till fullskaliga projekt, säger Magnus Hallberg.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top