Vuxenutbildningen minskar avståndet till arbetsmarknaden

Kunskapscentrum Markaryd, KCM, bedriver utbildning på gymnasie-, vuxen- och yrkeshögskolenivå. Uppdraget bygger enkelt uttryckt på att skapa möjligheter för fler att nå sina mål genom studier samt att förse den lokala arbetsmarknaden med rätt kompetens.

Utbildning är alltid en bra investering. Inom vuxenutbildningen är det extra tydligt, eftersom det ofta handlar om utbildning som öppnar möjligheter för fortsatta studier eller arbete. För den som står långt ifrån arbetsmarknaden kan vuxenutbildningen minska avståndet och skapa helt nya förutsättningar.
För den som redan har jobb, men som vill fördjupa sig eller kanske till och med byta inriktning helt, erbjuder vuxenutbildningen många olika möjligheter. Många som väljer att omskola sig tittar först på vilka bristyrken som finns, och söker därefter en utbildning inom området.

Yrkesutbildning inom bristyrken
KCM satsar mycket på yrkesinriktad vuxenutbildning inom bristyrken. Detta görs i samverkan med gymnasieskolan, som också finns inom KCM. De yrkesprogram som finns på gymnasieskolan finns också ofta som komprimerade kurser inom vuxenutbildningen.
Den nya organisationen för Arbetsmarknad och integration i Markaryd, som vuxenutbildningen tillhör, markerar ett större fokus på integration och utbildning som ökar sysselsättningen i regionen.
– Det handlar om att samordna olika insatser på ett effektivare sätt, förklarar studievägledare Conny Gustavsson. Många vuxenstuderande har kontakt med flera olika instanser utöver KCM, såsom Arbetsförmedlingen till exempel, och vi söker skapa bättre samverkan mellan oss. Därför satsar vi nu ännu mer på yrkesutbildningar som ska ge jobb.

Utökad regional samverkan
Vuxenutbildningens yrkesprogram bygger alltså på gymnasieskolans program, men är ofta kortare. Undersköterskor, barnskötare, kockar och lastbilschaufförer är exempel på yrkesroller som finns representerade i utbildningsutbudet på KCM. Samtidigt söker man ständigt bredda utbildningarna och erbjuda fler inriktningar beroende på vad arbetsmarknaden efterfrågar.
– Vi ska utbilda för jobb och håller därför en tät dialog med företag i regionen. Vi söker även utöka våra samarbeten med kringliggande kommuner och deras lärcentrum. Vi har egna kurspaket inom vissa yrkesområden, och de vi inte har kan ändå sökas via oss tack vare samarbete med andra aktörer i grannkommunerna, berättar Conny Gustavsson.
Utbildningar i exempelvis Ljungby och Älmhult går att söka via KCM. Arbetsmarknadens behov styr, och så kommer det även att vara framöver.
Tillverkande industri, vård, chaufförsyrken och barnomsorg är exempel på områden som kännetecknar regionens arbetsmarknad och därför även utbildningsinnehållet på KCM med partners.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top