Gerdmans skapar bättre arbetsplatser

Valet av inredning har större inverkan på människors hälsa och välbefinnande än vad många är medvetna om. En effektiv arbetsplats är inte stel och trist, utan snarare kreativ och designmässigt funktionell. Det vet man på Gerdmans Inredningar, ett småländskt möbelföretag med näsa för att skapa goda affärer.

I ett höglöneland som Sverige blir effektivitet så mycket viktigare. Varje medarbetare är en investering och kompetensen hos personalen utgör ofta företagets främsta konkurrensfördel. Att uppnå högsta möjliga arbetsprestanda har allt att göra med hälsa och välbefinnande – därför borde arbetsplatsen vara ett prioriterat förbättringsområde i alla företag.

Höjer arbetsförmågan
Med Gerdmans Inredningar som partner kan alla företag öka sin arbetsförmåga. Kan en kontorsstol verkligen förändra så mycket? Svaret är självklart för Anders Magnusson, vd för Gerdmans Inredningar.
– En stol som inte är ergonomiskt utformad och som inte främjar komfort kommer naturligtvis inte att öka känslan av välbefinnande, och därmed inte heller arbetsförmågan. Ett packbord som är alldeles för lågt kommer att ha en negativ inverkan på ergonomin och därmed vara en hälsorisk. Vi arbetar bara med produkter av högsta kvalitet och med bevisad positiv effekt.
Gerdmans Inredningar är med och skapar moderna och funktionella arbetsplatser för kontor, lager och offentliga rum.
– För oss handlar det inte om att få fram den billigaste lösningen utan om att skapa den absolut bästa lösningen för kunden över tid. En hälsosam och ergonomisk lösning som minskar risken för sjukskrivningar är ju också den mest kostnadseffektiva på sikt, säger Anders Magnusson.

Sunt nordiskt perspektiv
Gerdmans Inredningar har en lång historik som inredningsspecialist med ett nordiskt perspektiv på färg, form och funktion. Stilrena, ljusa färger som uppskattas i Norden är återkommande inom alla produktkategorier. Det finns mycket som talar för att den nordiska färgskalan också har en positiv inverkan på vår hälsa.
– För oss är det sedan länge naturligt att arbeta med sunda material och miljöval, med en stor grad av återanvändbarhet i alla våra segment. Våra produkter är flyttbara, återanvändningsbara och hållbara över tid. När en kontorsmiljö förändras ska våra produkter hänga med, de ska vara funktionella och designade för förändring, förklarar Anders Magnusson.
På Gerdmans Inredningar förnyas sortimentet hela tiden för att möta nya marknadskrav. Även om produkterna blir fler så är det samma kvalitetstänk som gäller hela vägen. På Gerdmans Inredningar är man så säker på sin sak att man lämnar hela sju års garanti på samtliga produkter i sortimentet. Företaget kan förverkliga en hel arbetsmiljö från ritning till sista stolen – med effektivitet och god hälsa på köpet.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top