Natek räknar med tillväxt internationellt

Robusta och pålitliga batteriladdare som fungerar i tuffa miljöer trots is, snö och kyla är en specialitet hos Natek Power Systems AB. Få andra företag kan leverera med samma precision och säkerhet som Natek, som sedan 1993 har servat både den militära och civila marknaden.

Natek Power Systems i Älmhult har över 25 års erfarenhet av att utveckla och bygga så kallade ruggade batteriladdare. Det är laddare som tål tuffa tag och som fungerar under ytterst krävande förhållanden. Typiskt för laddare som används inom Försvaret och som måste klara att förflyttas, packas och stuvas utan att ge avkall på prestanda.
– Vi kommer framgent att satsa ännu mer på militära applikationer eftersom det är här vi kan göra störst nytta, säger Mikael Renegård, vd Natek Power Systems AB.
Verksamheten grundades för att utveckla batteriladdare och annan elektronik inom det militära, men har kompletterats med fler civila projekt under årens lopp. Nu räknar man med tillväxt i samband med att Försvaret rustas upp och ny teknik efterfrågas.
– När Försvaret trappade ner från 2010 och framåt tog vi in legotillverkning av elektronik och det har breddat verksamheten och vår kompetens. Det är kompetens som är till stor nytta nu när nya affärer är att räkna med inom det militära, menar Mikael Renegård.

Växer med internationella marknader
Idag ligger legotillverkningen på ungefär 50 procent av omsättningen och resterande är egen tillverkning och militära projekt. Natek medverkar även i olika forskningsprojekt för ny och banbrytande elektronik, bland annat med inriktning på solceller och smarta hus inom ett RISE-projekt.
– Det händer mycket på marknaden och vi har ett nytt fokus på internationella marknader. Det ligger i vår nya strategi att satsa på nya marknader, där vi redan har fått förfrågningar från bland annat Frankrike, Estland och Indien. Det är projekt som är direkt relaterade till försvarsmakterna i dessa länder, berättar Mikael Renegård.
Laserkikare, taktisk radio och annan sambandsutrustning, drönare och liknande är exempel på saker som behöver laddare till sina laddningsbara batterier. Natek befinner sig i skrivande stund i flera upphandlingsprocesser med statliga försvarsmakter runtom i världen. Det omfattar både produkter och system som ska utvecklas och byggas i Älmhult.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top