Attraktiva städer är en viktig del i den framtida hållbara staden

Det finns många kvalitéer i den traditionella stadens stadsplanering att bygga vidare på. Kvartersstäder med gator, gränder, torg och parker, och gröna gårdsmiljöer är något som många uppskattar. Samtidigt kan man använda ny hållbar teknik med smarta lösningar för energi, vatten och infrastruktur.

Växjö byggnadspris 2018
Ett exempel på hur det kan se ut i verkligheten är kvarteret Pilgrimen 2 – 4 i centrala Växjö, ett projekt som fick Växjö kommuns byggnadspris 2018. Mats Elgström var ansvarig arkitekt för projektet, liksom för de tidigare två projekt som LBE Arkitekt också har tilldelats samma utmärkelse för.
– Vi tror att det finns många kvalitéer i den klassiska staden, som kan kombineras med modern hållbar byggnadsteknik och arkitektur, säger Mats Elgström, vd på LBE.
Det är inte de enskilda husen utan husen tillsammans som skapar hela miljöer som känns attraktiva. Det handlar om skala, rytm, rummen mellan husen, fasadmaterial, vegetation och markbehandling.
– Jag tror att man var skickligare på stadsbyggnad förr, dvs att skapa en god gemensam miljö för alla i staden. Om man frågar människor vilka områden de tycker mest om så är det ofta de miljöer som skapades innan 1930 som nämns. Det ger oss en tankeställare, fortsätter Mats, som nu skissar på ett mycket intressant utvecklingsprojekt i Växjö.

Utvecklar kulturområde
I det aktuella projektet ska LBE Arkitekt med Mats Elgström tillsammans med Växjö kommun och landskapsarkitekter utveckla ett kulturområde där man vill lyfta hela upplevelsen kring området. I förslaget ska bland annat grönområden utvecklas i samspel med stadsmiljön.
– En stad med attraktiva miljöer där man vill stanna, minskar förhoppningsvis suget efter att resa för att få nya upplevelser. I den attraktiva staden finns upplevelser på hemmaplan, förklarar Mats, som förundras över hur många det är som reser från sin hemstad för att få uppleva sådant som egentligen kan finnas närmare till hands alldeles runt den egna knuten.
– Att minska miljöriskerna i samband med resandet är en pusselbit bland många för att bygga en mer hållbar framtid. Det handlar om att ta vara på värden som finns på plats. Det vill vi tydliggöra nu i det aktuella projektet i Växjö.

Växjö kommun blev årets Arkitekturkommun 2018. LBE Arkitekt vill gärna fortsätta och vara med och utveckla Växjö och också gärna vara med och utveckla andra kommuner.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top