Deloitte rustar för fortsatt expansion i Växjö

Deloitte sätter Växjö på kartan som nav för skatterådgivning. Utöver skattekonsultationer erbjuds tjänster inom alla för Deloitte förekommande områden, såsom revision, löpande redovisning, lönetjänster, bokslut, årsredovisning, deklarationer, momskonsultationer, Due Diligence samt överlåtelse av bolag.

Deloittes kunder ser stora fördelar med att kunna förlita sig på en och samma partner inom allt som rör ekonomin. Som en av världens största revisionsbyråer står Deloitte för en mycket omfattande kompetens såväl nationellt som internationellt. För vissa uppdrag kan man hämta kunskap från kollegor på andra kontor i Sverige och i andra länder, men det mesta går att lösa på plats av personal som sitter i Växjö och som är väl införstådd med den lokala marknadens behov.

Rustade för expansion
Deloitte är väl rustade för att möta Växjös expansion med en utökad organisation för revision, löpande redovisning och skattefrågor. Rekrytering av nya medarbetare sker kontinuerligt inom alla områden och Deloitte har för avsikt att stärka varumärket inom alla verksamheter, speciellt skatt, revision och redovisning.
Just skattekonsulterna i Växjö är långt specialiserade och har ett stort upptagningsområde som sträcker sig över Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge och Östergötland.
– Man kan säga att vi arbetar i minikluster där vi har en god sammanhållning och verkar nära de lokala kontoren i hela upptagningsområdet, det vill säga de fem länen vi ansvarar för från Växjökontoret när det gäller just skattefrågor. Vi arbetar med allt ifrån att bygga upp hållbara strukturer för lokala företag till avancerade skattefrågor för multinationella verksamheter, förklarar Patrik Hansén, auktoriserad revisor och kontorschef i Växjö.
Att skapa tillväxt handlar inte enbart om att bli större, utan att kunna serva kunden på bästa sätt. Ett nyckelord för framgång är samverkan. Deloitte har 13 kontor i de fem länen som tillsammans utgör region Syd. Samtliga servas av Växjökontoret när det gäller skatterådgivning, vilket understryker Växjös roll som centralort för skattefrågor.

Samverkan föder framgång
Tack vare ett expansivt internationellt nätverk kan Deloitte följa kunderna ut i världen. Det handlar om att alltid se möjligheter och skapa tillväxt. Deloitte skapar lönsamhet genom att arbeta proaktivt tillsammans med kunden, bland annat genom att säkerställa full överblick över det ekonomiska läget och därmed även bättre underlag för kundens beslutsprocess.
– Vi har sett en mycket positiv utveckling här i Växjö med hög inflyttning och ett stort antal nya företag. Vi har en hög kompetens samlat hos personalen i regionen och kan använda rätt kompetens oavsett vilket kontor personen arbetar på. Vi tror på utökad samverkan för framtiden, berättar Patrik Hansén.
Företag och organisationer som vill lite mer med sitt företag och som vill skapa bättre lönsamhet i sina processer gör klokt i att välja Deloitte som partner. Med god klientkontakt och lokal förankring ser Deloitte till att leverera tjänster med högsta kvalitet och effektivitet. Det går inte att ersätta med automatiserade digitala tjänster, men Deloitte erbjuder även ett digitalt utbud där kunderna kan följa ekonomiarbetet och utföra delar av det själva i samma plattform som Deloittes konsulter. Återigen ett exempel på hur samverkan föder framgång.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top