Kunskap och företagande samlas på Norra Station

Ett stenkast från Resecentrum i Hässleholm har ett kluster av innovationsdrivna företag och framåtsträvande utbildningsanordnare bildats med ett gemensamt syfte: att bidra till utveckling av Hässleholm och hela nordöstra Skåne som kunskapsintensivt nav och framgångsrik entreprenörsregion. Det är såklart Norra Station som åsyftas.

Norra Station är Hässleholms kunskapsby som nu vidareutvecklas med fler utbildningar och företag. Det unika med Norra station är att utbildning och entreprenörskap vävs samman på ett naturligt sätt. Här samlas flera utbildningar, alltifrån gymnasial vuxenutbildning till yrkeshögskoleutbildningar, samt framstående företag inom kompetens och teknikutveckling.
Hässleholms Industribyggnads AB, Hibab, har för avsikt att lyfta området ytterligare och planerar för ytterligare ett nytt kontorshus. Det senaste tillskottet färdigställdes under våren 2018, och knappt ett år efter är det redan dags att planera för nästa projekt.
– Vi hoppas på att få börja bygga inom kort. Detta är en del av ett större projekt som pågått sedan 2001, då vi började utveckla de tre kvarteren som utgör dagens Norra Station. Nu är vi nästan i mål med den ursprungliga planen, säger Kent Johannesson, vd för Hibab.

Mötesplats för kreativ samverkan
Utvecklingen av Norra Station är alltså ett långsiktigt projekt. Det senaste huset, M6, var fullt uthyrt redan innan färdigställande. Nästa projekt heter M4, och är ett nästan likadant hus med något större ytor. Med M4 kommer åtta av de tio hus som presenterades i planen 2001 att vara på plats.
– Vi vill att Norra station ska vara en mötesplats för kreativ samverkan och utbyte mellan utbildning, företag och offentlig verksamhet. Alla som arbetar eller studerar på Norra station ska känna att de är delaktiga i något betydligt större, ett kunskapsnav med tydliga framtidsambitioner. Det tycker jag att vår senaste utveckling inom Hibab signalerar, avslutar Kent Johannesson med.

Som utvecklingsbolag skall Hibab skapa affärsmässiga, kreativa och långsiktiga lösningar för sina samarbetspartners. Genom att utveckla mark och fastigheter med fokus på miljöhänsyn och kvalitet, bidrar bolaget till hållbar utveckling och tillväxt inom Hässleholms Kommun.


Svensk Industri SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde en mycket känd vd på ett stort teknikbolag vår intervju för ett par år sedan. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem och att tankarna förs till alla svenska industriföretag som har varit med och byggt upp globalt ledande verksamheter under åren.

Back to top