Varbergs varumärke ännu starkare

Västkustkommunen Varberg anses vara en av Sveriges mest attraktiva för såväl företagande som boende. Närheten till Göteborg är naturligtvis en starkt bidragande faktor, men samtidigt inte den enda. Varberg har under många år jobbat med att bygga upp ett eget varumärke och nu skördas resultaten av det.

Varumärket Varberg tar form och sprids nu med stormsteg. Näringslivs- och destinationskontoret kraftsamlar tillsammans för att göra kommunen ännu mer attraktiv för etableringar och besökande. Målet är att Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt. Kort sagt – alla ska hitta sin plats och utvecklas tillsammans med Varberg.

Öppnar ny spelplan
Varberg är med en årlig inflyttning på över 700 personer en av landets mest snabbväxande kommuner. Kommunen står inför en spännande stadsomvandling där hamnen kommer att få ett helt nytt läge och en tunnel ska anläggas under staden.
Det är nu möjligheterna öppnar sig mot havet. Varberg får unika möjligheter att växa mot havet med tillgängliggörande av attraktiv mark i den nya stadsdelen Västerport. Först ut blir en hotelletablering med drömläge.
I dagsläget är det för tidigt att sia om vilka andra typer av verksamheter som kommer att finnas i Västerport, men att det blir i enlighet med Varbergs anda där aktiv och hälsosam livsstil står i fokus kan man redan nu ana sig till. Varberg har en lång tradition som kurort och det kommer sannolikt att synliggöras i utvecklingen av den nya stadsdelen.
I Varberg finns även en stark innovationskultur, bland annat kring hälsa, och det kan också bli ett spår att utveckla för framtiden. Dels i Västerport men även på andra ställen runtom i kommunen. För att inte tala om hälsa kopplat till upplevelser och besöksnäring.

Förbättrar näringslivsklimatet
Varumärket Varberg står sig och blir mer omfattande i takt med att kommunen växer. Näringslivs- och destinationskontoret har tagit fram en ny handlingsplan för arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i Varberg.
Exempel på redan genomförda punkter på agendan är utveckling av företagslotsen, nya strategier för landsbygdsutveckling, event och etableringar, nya aktiviteter för tätare dialog mellan näringsliv och politik samt utveckling av en kommungemensam kundtjänst.
Utvecklingsarbetet fortsätter under 2019, bland annat med mer fokus på företagslotsen som ska förenkla för företagande i kommunen. Ett annat prioriterat område är destinationsutveckling där man kommer att utveckla större samarbeten framöver.


Bilaga Varberg SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Bilaga Varberg
Västerport är en utveckling som gynnar hela Varberg

Varberg är på väg in i ett av kommunens största stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Utvecklingen av Västerport sprider glädjerop bland såväl allmänheten som politiken och inte minst inom näringslivet. Den nya stadsdelen kommer att bli hem till uppemot 5.000 personer, och arbetsplatser för många.

Back to top