Mycket på gång i Luleå

Luleå rustar för offensiv tillväxt på alla fronter. Näringslivet utvecklas med fler nya företag och kan samtidigt redovisa mätbar tillväxt inom befintliga bolag. Byggnationen av nya bostäder, förskolor och affärslokaler har tagit fart med gott samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Kommundirektör Mikael Lekfalk är mycket nöjd med utvecklingen så långt. När det gäller bostadsbyggande kan Luleå stolt visa upp flera färdigställda projekt i kommunal och privat regi, och det är just mixen av det offentliga och privata som gör Luleås bostadsmarknad mer stabil, menar han.
– I dagsläget pågår byggnation i nästan alla delar av Luleå. Fler byggherrar visar intresse och vi har börjat få ont om mark att anvisa vilket naturligtvis är en utmaning för framtiden men samtidigt något som visar att det är mycket på gång här i kommunen, säger Mikael Lekfalk.

Bygger hållbart
Kronan är en central stadsdel som ska vidareutvecklas för framtiden. Det finns redan mycket bostäder i området, liksom en nybyggd skola. I dagsläget är flera aktörer intresserade av att bygga i stadsdelen och på sikt kan det röra sig om flera hundra nya bostäder fördelade på fyra eller fem etapper.
– Luleå har en offensiv målbild gällande antalet nya bostäder som ska byggas per år, och under de senaste åren har vi dessutom överträffat den, bekräftar Mikael Lekfalk. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bygga hållbart. För oss i Luleå handlar det om alla aspekter av hållbarhet: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
När det gäller det sociala kan Luleå påvisa en låg segregation i alla bostadsområden. Kommunen arbetar aktivt för att öka integrationen av nyanlända och skapa attraktiva bostadsområden präglade av mångfald. När nya bostäder planeras vill man gärna blanda olika upplåtelseformer samt olika storlekar på bostäderna.
– Idealet är att det ska finnas bostäder för alla inkomstnivåer i samma stadsdel. Det skapar minskat utanförskap, förutsättningar för bättre skolresultat och ett större nätverk för alla som bor där. Det är detta vi eftersträvar när vi planerar för Luleås hållbara utveckling, säger Mikael Lekfalk.

Jämställdhet på agendan
Luleå var värd för årets Forum Jämställdhet mellan 30 – 31 januari. Evenemanget är Sveriges största när det gäller jämställdhetsfrågor och många politiker samlades därför i Luleå under de två sista dagarna i januari. Mikael Lekfalk såg även årets jämställdhetskonferens som en möjlighet att ta upp Luleå kommuns eget jämställdhetsarbete.
– Det är klart att jämställdhetsfrågor är centrala när vi ska bygga en stad som människor vill bo och arbeta i, säger han. Utöver bostadsfrågan så är kompetensförsörjningen vår stora utmaning och då måste vi kunna erbjuda något som nästa generation värdesätter och som gör att de vill stanna i Luleå.
Man har enligt Mikael Lekfalk helt enkelt inte råd att utesluta halva befolkningen i utvecklingsarbetet – jämställdhetsfrågor kommer därför att vara fortsatt prioriterade i Luleå.


Bilaga Luleå SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Bilaga Luleå
Mycket på gång i Luleå

Luleå rustar för offensiv tillväxt på alla fronter. Näringslivet utvecklas med fler nya företag och kan samtidigt redovisa mätbar tillväxt inom befintliga bolag. Byggnationen av nya bostäder, förskolor och affärslokaler har tagit fart med gott samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Back to top