Luleå - industrins Silicon Valley

Luleå har fått en rejäl skjuts i fråga om tillväxt och nya möjligheter för att utveckla ett ännu starkare näringsliv. Nya etableringar har satt Luleå på världskartan – bland annat som framstående IT-stad. Samtidigt driver den väletablerade basindustrin ett världsunikt teknikskifte med fokus på fossilfri ståltillverkning. Det går bra för Luleå – och kommunen svarar med att satsa ännu mer.

Det är snurr på verksamheterna i Luleå, såväl inom det privata näringslivet som det offentliga. Många har nog redan fått nys om den stora världsnyheten att Facebook ska bygga en tredje serverhall i Luleå. Inom industrin är samarbetet mellan LKAB, SSAB och Vattenfall den stora snackisen nu – kommer man att lyckas med den fossilfria ståltillverkningen i större skala?
Allt pekar mot att Luleå kommer att få en mycket starkare dragkraft framöver. På näringslivsbolaget kraftsamlar man främst kring fyra huvudområden som ska stärka Luleå ytterligare. De innovativa basindustrierna i norr som är mitt uppe i stora omställningsresor är en motor, utvecklingen av Luleå Airport med kringliggande verksamheter, och företagsetableringar kopplade till Luleå tekniska universitets forskningsområden samt utveckling av kreativa näringar är prioriterade områden.

Utveckling av flygplatsen
Luleå Airport genomgår en tillväxtresa i skrivande stund, och den vill man gärna stärka från kommunens sida. Genom att utveckla flygplatsen och dess näringar bidrar kommunen till att stärka Luleå som logistiknav i norra Sverige.
– Här i Luleå har vi alla förutsättningar för en fortsatt utveckling inom flygindustrin, inklusive uppstart av nya utbildningar med koppling till flyget. Eftersom det är en militär flygplats så finns mycket teknik på plats, och en god infrastruktur med Sveriges längsta landningsbana till exempel. Vi har alla förutsättningar för att utveckla detta till ett center för utbildning och kompetens, säger Li Skarin, vd Luleå Näringsliv.
Det finns även mycket kapacitet för att ta emot fler passagerare och mer gods via Luleå Airport. Den närmaste flygvägen mellan Nordamerika och Asien är ju via den norra regionen och då ligger Luleå mycket bra till som mellanstopp för godshantering och servicestopp.
– Närheten till skogen parat med framgångsrik forskning kring biobränsle vid universitetet gör att vi har goda förutsättningar för storskalig produktion av biojet till flyget i vår region, det ser jag som en stor och viktig investering och där investerare kan tjäna klimatvänliga pengar, säger Li.

Utvecklar framtidens industri
Förädlingsvärdet inom den norrbottniska industrin höjs varje år.
– Det talas ofta i media om att stärka andra näringar förutom basindustrin, men den är ju hjärtat och motorn i vår region. Nu sker dessutom en fjärde industrialiseringsvåg där mycket elektrifieras och digitaliseras. Moderna industrijobb öppnar för många nya roller och branscher, såsom de kreativa näringarna med design och form till exempel. Det vill vi också vara med och stötta, fortsätter Li Skarin.
Luleå vill inte gå från att vara en stark industristad till att bli något annat. Luleå ska enligt Li Skarin vara både och – alltså både en bevarad bruksort med en levande industri och samtidigt en världsledande teknisk utvecklingsmiljö för hållbar industri, rymd, IT och tjänster. Här finns starka samarbeten mellan näringslivet och akademin som kommunen vill lyfta och fördjupa.
– Jag tror helt klart att Luleåregionen kommer bli industrins svar på Silicon Valley, säger Skarin.

Kreativa näringar nästa stora industri?
De kreativa näringarna närmar sig industrin på ett nytt sätt. Man talar ofta om industridesigners, men det handlar även om att ge nya uttryck för lösningar på gamla problem inom andra näringar – till exempel inom hälsa. Hur kan man med hjälp av en ny design möta ett behov som funnits länge men där nuvarande lösningar känns utdaterade och inte längre funkar?
En annan stark kreativ näring som de flesta regioner drömmer om att få knyta till sig är spelutveckling. Den omfattar nämligen så mycket mer än att bara utveckla spel – genom den kan man hitta nya lösningar som kan appliceras inom ett stort antal branscher. Det kan vara hälsa, och det kan också vara inom lärande.
– Spelutveckling ligger i sin linda i Luleå och vi har för avsikt att stärka vår närvaro inom branschen. Vi inleder med en stor konferens i Luleå för kvinnliga spelare och spelutvecklare som hålls i maj månad. Det kan bli startskottet för något helt nytt i vår region, menar Li Skarin.


Bilaga Luleå SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Bilaga Luleå
Mycket på gång i Luleå

Luleå rustar för offensiv tillväxt på alla fronter. Näringslivet utvecklas med fler nya företag och kan samtidigt redovisa mätbar tillväxt inom befintliga bolag. Byggnationen av nya bostäder, förskolor och affärslokaler har tagit fart med gott samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Back to top