Arctic Business Incubator med i utvecklingen av världsunika innovationer

Arctic Business Incubator fångar goda idéer och innovationer och ser till att de blir kommersiellt gångbara exportprodukter. Inkubatorn vänder sig till alla branscher men kommer framledes att ha skarpare fokus på rymd och energi. Det är en naturlig utveckling som kan kopplas till industriernas utveckling i norra Sverige.

På Arctic Business Incubator, ABI, kan innovatörer och entreprenörer få den hjälp som behövs för att komma vidare med sina idéer. Innovationer omvandlas till livskraftiga företag och i befintliga bolag kan innovationskraften öka med inspiration och kraft från inkubatorn samt givetvis har ett stort kontaktnät kopplad till inkubatorn.
– Vår grunduppgift är att stärka regionens företag och innovatörer. Vi ska bidra till att fler företag etableras med starka exportprodukter som ger Sverige mer konkurrenskraft på sikt, säger Jens Lundström, vd för Arctic Business Incubator.

Innovationer blir affärer
Arctic Business Incubator stöttar innovatörer i ett tidigt skede – till och med innan utformning av själva affärsidén. I ett så pass tidigt skede får innovatörerna delta i workshops för att utforma sina affärsmodeller i ABI Accelerator. Det finns även möjlighet att börja planera finansiering och innovatörer får träffa potentiella partners och investerare genom ABIs nätverk.
Efter ett framgångsrikt arbete inom ABI Accelerator tas nästa steg in i inkubatorn, där man får finansiering från ett affärsängelbolag direkt, börjar bygga team, rekryterar kompetens, säkrar ytterligarefinansiering och självklart kommersialiserar innovationen. Vanligtvis stannar företagen inom inkubatorn under två år, och därefter ska de ta nästa steg antingen själva eller tillsammans med externa partners.
– Under företagens tid hos oss ska vi hjälpa dem att göra bra affärer och bygga upp egna nätverk både i Sverige och internationellt. Vi bistår med den kompetens som behövs för att skriva bra avtal, hitta rätt finansiering och se till att företagen får rätt team, förklarar Jens Lundström.

Världsunik lösning för felsökning i elnät
Det finns väldigt många framgångsrika exempel på inkubatorbolag som lyckats tack vare stöd från ABI. Ett exempel är Exeri, ett företag med en unik produkt för att övervaka och lokalisera defekter i elnät med världen som marknad. Exeri har utvecklat ett system som används för att exakt avgöra var i elnätet felet sitter, så att man snabbt kan åtgärda istället för att lägga värdefull tid på att leta genom hela nätet. Detta är en produkt och en tjänst som efterfrågas världen över och som kan bidra till att elnäten blir mer tillförlitliga med en avbrottsfri leverans.
– Trots att vi har väldigt bra elnät i Sverige så har vi över 40.000 strömavbrott per år. I genomsnitt pågår ett strömavbrott i 6,5 timmar i Sverige, varav mer än hälften av tiden går åt till att lokalisera var i nätet felet sitter. Felsökningen är en resurskrävande process som man med hjälp av vår lösning kan effektivisera, förklarar Magnus Karlsson, innovatör och grundare av Exeri.

Inkubatorbolag tar steget vidare
Exeri har börjat med luftburna elnät men kommer att utveckla system för att täcka in alla typer av elnät. Det finns ingen annan leverantör som har någon liknande lösning, Exeri är alltså först i världen med detta vilket innebär en enorm tillväxtpotential såväl i Sverige som internationellt.
Exeri har snart tillbringat två år i inkubatorn och kommer att flytta ut under våren. Det blir ett stort steg men med nya kontakter på exportmarknaden ser Magnus att det är en naturlig utveckling som Exeri är redo för. Banden klipps inte helt, utan det finns alltid möjlighet att återkomma till inkubatorn för att bolla tankar och idéer.
– Vi är redo för nästa fas, vi har byggt upp ett stort kontaktnät, vi har fått fler delägare och investerare och dessutom nya förfrågningar från marknaden. Allt tyder på en fortsatt sund utveckling för Exeri, säger Magnus Karlsson.


Bilaga Luleå SNL 2019-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2019-1

Huvudtema: Bilaga Luleå
Mycket på gång i Luleå

Luleå rustar för offensiv tillväxt på alla fronter. Näringslivet utvecklas med fler nya företag och kan samtidigt redovisa mätbar tillväxt inom befintliga bolag. Byggnationen av nya bostäder, förskolor och affärslokaler har tagit fart med gott samarbete mellan offentliga och privata aktörer.

Back to top