Näringsliv 2018-4

Transport & Logistik SNL 2018-4 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Transport & Logistik
Framtidens klimatsmarta transportsystem behövs redan idag

Det talas om nya stambanor för höghastighetståg som en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är nödvändigt för att framtidssäkra kompetensförsörjningen över hela landet ...

Artiklar i detta nummer
Back to top