Sunds Fibertech möter växande efterfrågan

Sunds Fibertech är en global koncern med huvudkontor i Timrå. Som specialister på fiberskivor och då speciellt MDF-skivor, servar företaget en stor och växande marknad där efterfrågan på mer hållbara produkter blir allt större. Fortsatt expansion, speciellt i tillväxtländer, är att räkna med för Sunds Fibertech.

MDF som konstruktionsmaterial har många fördelar. Det kan formpressas och tål vatten, och är inte speciellt beroende av kvalitén på råmaterialet. Sunds Fibertechs utrustning används för tillverkning av framförallt MDF skivor. MDF skivan tillverkas genom att fiber blandas med lim, torkas och sedan pressas till en skiva. Eftersom råvaran är av den kvalitén att den normalt skulle användas som energi, så är förädlingsgraden hög, och slutprodukten i många fall bättre än en riktig träskiva.
– Det mesta som går att göra med träskivor kan också göras med MDF – och mer. Förutom att det är en hållbar och flexibel produkt så är den miljövänlig, skog behöver inte användas som råvara, säger Lars Eklund, CEO på Sunds Fibertech Group i Timrå.
Sunds Fibertech levererar teknik och utrustning för att tillverka fiberskivor av olika slag. Kunderna är de företag som tillverkar MDF-skivor, som i många fall även gör slutprodukten, som laminatgolv, dörrar, köksluckor mm.

Stor efterfrågan på fiberskivor
Makrotrender i tillväxtmarknader som exempelvis Kina och Indien visar att när medelklassen växer – så ökar även efterfrågan på bygg och möbelmaterial. För just MDF handlar det om en årlig tillväxt på över tio procent enbart i Kina, som för övrigt är världens största marknad för fiberskivor. Att företaget har en egen enhet i Kina är därför ett naturligt steg för att komma närmare en nyckelmarknad.
– Att ha produktionen och supporten så nära marknaden som möjligt är naturligtvis det bästa ur både kostnads- och kundperspektivet. Nyligen öppnade Sunds Fibertech ytterligare ett kontor i Shanghai för att komplettera det befintliga i Guangzhou. Båda är inriktade på att öka produktionen av maskiner för tillverkning av fiberskivor på den inhemska marknaden.

Allt mer miljöinriktat
För många konstruktioner är MDF till och med bättre än vanliga träskivor – hållbarhetsaspekten är därför tydlig i Sunds Fibertechs fortsatta utveckling.
– Vi ska fortsätta vara drivande i utvecklingen av bra teknik för tillverkning av fiberskivor. Vi förbättrar processer i fabriken och ser till att dom blir effektivare. Uppdragen blir dock allt mer miljöinriktat – miljökraven ökar i hela världen och vi försöker ha produkter som stödjer kunderna, framförallt gällande utsläpp av fiber och formaldehyd, säger Lars Eklund.
Ett exempel är att Sunds Fibertech nyligen lanserat en produkt, air CleanMAX, som tar hand om fibrer och formaldehyd från torkanläggningen och använder det som bränsle i kundernas energianläggningar.
Att fortsätta förbättra produktionskapacitet och kvalitet i slutprodukten samt att minska miljöavtrycket i produktionen av fiberskivor är Sunds Fibertechs viktigaste uppgift även för framtiden.


Sundsvall SNL 2018-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-4

Huvudtema: Sundsvall
Charlotte Kalla: Jag har möjligheter att utvecklas i Sundsvall

En ovanligt varm och lång sommar betyder inte extra ledighet och vila för alla. För en av den svenska skidsportens starkast lysande stjärnor, Charlotte Kalla, har sommaren 2018 varit en av de mest intensiva träningsmässigt. Hemma i Sundsvall har hon tillgång till allt som behövs för sina tuffa träningspass året om ...

Back to top