Nordea tar initiativ med proaktiv roll i Sundsvall

Redan 1864 startades Nordea på initiativ från näringslivet i Sundsvall. I det vackra stenhuset ryms fortfarande många olika enheter inom banken – det är faktiskt ett helt kvarter med kundcenter, företagsbank och privatbank med högsta tillgänglighet mitt i centrala Sundsvall.

Sundsvallskontoret är ett av Nordeas största i Sverige. Här arbetar omkring 250 personer med allt från företagsärenden till pension och försäkring. En del av verksamheten har rikstäckande ansvar för vissa tjänster inom Nordea centralt.
– Eftersom vi hela tiden växer utgör kontoret i Sundsvall en bra rekryteringsbas för att värva nya medarbetare. Vi kan bland annat dra fördel av närheten till universitetet som kan bistå oss med många lämpliga kandidater i det fortsatta rekryteringsarbetet, säger Carina Bergquist Palm, regionchef på Nordea i Västernorrland.
Nordea satsar på att sätta kunderna i centrum – inte bara vad det gäller att tillmötesgå deras bankärenden utan även bemöta frågor och funderingar. Man har en ny approach som banker inte historiskt sett haft, men nu satsar Nordea mer på mjuka värden och att uppmärksamma varje kund på det personliga planet. Idag möter man kunderna med ett leende och en öppenhet som bidrar till att alla besökare känner sig välkomna och får förtroende för bankens medarbetare.

Samarbetar lokalt
Nordea i Sundsvall arbetar för att växa ytterligare och har därför en aktiv roll i CER (Centrum för ekonomiska relationer) på Mittuniversitetet.
– Vi är aktiva i olika nätverk och är ute och besöker skolor där vi både undervisar och tipsar ungdomarna i olika avseenden, till exempel lär dem hur Swish och mobilt bank-id fungerar. Det är värdefullt för ungdomar att tidigt lära sig att använda de resurser som finns, det underlättar inte minst senare i livet inför större beslut som rör jobb och bostad, berättar Carina Bergquist Palm.
En annan viktig del i samarbetet med skolor är att få fler unga att tänka mer ansvarsfullt kring pengar. Det är till exempel alldeles för lätt idag att ta Sms-lån och andra krediter, vilket snabbt kan äventyra ekonomin. Det vill Nordea gärna motverka.

Värdet av personlig rådgivning
Nordea i Sundsvall vill förmedla dagens teknologi till kunder i alla åldrar men även belysa värdet i att kunna få personlig rådgivning.
– Vi försöker hela tiden utveckla nya tjänster och produkter, bland annat på mobilbanken där det idag är en enorm trafik.
Man kan idag göra de flesta ärenden själv och det finns mycket support på nätet om man behöver hjälp. För de frågor som kräver personlig rådgivning, till exempel bolåneansökan, placering av kapital i sparkonton eller aktier och fonder, känns det tryggt för kunderna att veta att den supporten finns hos Nordea.
– Vi är väldigt angelägna om att vårda våra kunder och därför lyssnar vi på vad de har att säga, vi tar in allt från önskemål om funktioner och service till förbättringsförslag kring våra tjänster. Vi ska fortsätta växa tillsammans med Sundsvalls näringsliv och invånare, säger Carina Bergquist Palm avslutningsvis.


Sundsvall SNL 2018-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-4

Huvudtema: Sundsvall
Charlotte Kalla: Jag har möjligheter att utvecklas i Sundsvall

En ovanligt varm och lång sommar betyder inte extra ledighet och vila för alla. För en av den svenska skidsportens starkast lysande stjärnor, Charlotte Kalla, har sommaren 2018 varit en av de mest intensiva träningsmässigt. Hemma i Sundsvall har hon tillgång till allt som behövs för sina tuffa träningspass året om ...

Back to top