Unikt logistiknav vid Sveriges Mitt i Ånge kommun

För 25 år sedan var bangården på väg att läggas ner. Nu är den en av de tio viktigaste riksbangårdarna i landet.

Nu rustas hela sträckan mellan Sundsvall och Trondheim (Mittstråket) upp för mångmiljonbelopp, vilket skapar en långsiktighet och framtidstro. Det är bra för näringslivet i hela kommunen, säger Näringslivschefen Annelie Axelsson.

Ånge är en liten inlandskommun där industri, bygg, skog och transport är stora näringar. Kommunen ligger mitt i landet med Ånge bangård som en geografisk knutpunkt för allt och alla som reser i mittnorden, samt för den godstrafik som trafikerar hamnarna i öst och västlig riktning. Trafikverkets mångmiljonsatsning förstärker Ånges bangård att positionera sig som en av regionens största. Den omfattar 26 järnvägsspår, en ankomstbangård med 6 spår och är till största delen elektrifierad.

Näringslivet i Ånge kommun har samma utmaningar gällande kompetensförsörjning som övriga mittsverige regionen, men tack vare infrastrukturen av tåg, vägar och utbyggt internet bildar vi tillsammans en stark arbetsmarknadsregion. Det är enkelt och nära att leva och bo i kommunen och med kommande satsningar på ett starkare näringslivsklimat välkomnar vi alla att etablera sig här. Vi har fått statliga medel att som en av 39 stödkommuner få satsa på framåtriktade aktiviteter till att utveckla näringslivet, säger Annelie Axelsson.

Logistik kopplat till järnväg är en viktig framtidsfråga, inte minst när det gäller ett hållbarhetsperspektiv. Att ha alternativ för snabb omlastning på rangerbangården i kombination med en inomhusterminal och vägtransportnätet gör Ånge till ett utomordentligt logistiknav.


Sundsvall SNL 2018-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-4

Huvudtema: Sundsvall
Charlotte Kalla: Jag har möjligheter att utvecklas i Sundsvall

En ovanligt varm och lång sommar betyder inte extra ledighet och vila för alla. För en av den svenska skidsportens starkast lysande stjärnor, Charlotte Kalla, har sommaren 2018 varit en av de mest intensiva träningsmässigt. Hemma i Sundsvall har hon tillgång till allt som behövs för sina tuffa träningspass året om ...

Back to top