Härnösands småskalighet lyfts med stora investeringar

Härnösand är en kommun med många möjligheter. Kommunen marknadsför sig gärna som en småskalig och nära plats att bo och verka på. Det stämmer bra med verkligheten. Samtidigt erbjuder Härnösand många stora värden – inte minst när det gäller natur och friluftsliv, bra skolor och spännande arbetsplatser.

Härnösand har omkring 1700 verksamma företag. De flesta är mindre företag med en eller en handfull anställda. Samtidigt är tillväxten som störst i just dessa bolag. Härnösands företag tycks vara specifikt bra på att skapa kundvärden. Det är ofta kunskapsbaserade bolag som lever på att leverera kundunika tjänster.
Ett växande antal företag arbetar inom eller nära besöksnäringen, och här ser kommunens tillväxtchef Uno Jonsson en stor utvecklingspotential framöver.
– Besöksnäringen i Härnösand och Höga Kusten är ett av våra prioriterade områden och det satsas väldigt mycket resurser på att utveckla näringen tillsammans med näringslivet, både lokalt och regionalt, bekräftar han.
Det finns redan ett antal etablerade samarbeten som ska stärka besöksnäringen i Härnösand och resten av regionen. Det senaste exemplet är havsbadet Smitingen strax utanför Härnösand, där kommunen söker en privat entreprenör som vill utveckla campingverksamheten och lyfta havsbadet till en ny nivå.

Mycket mer på gång
Härnösands kommun medverkar i många tillväxtprojekt på olika nivåer. Det pågår många etableringsprojekt och samtidigt har kommunen tillsammans med näringslivet och flera andra aktörer tagit fram en tydlig tillväxtstrategi som anger riktningen och för att alla ska jobba åt samma håll.
Ett annat exempel som visar att Härnösand vill utvecklas är engagemanget i High Coast Invest, ett samarbetsprojekt mellan flera kommuner i regionen som ska attrahera utländska etableringar och investeringar i regionen.
– Ett annat spännande område som vi gärna vill utveckla är framtidens livsmedelsindustri. Härnösand ska vara en föregångare på området och det finns redan nu exempel på det. Nyligen startade Peckas Naturodlingar, en kretsloppsodling med ett 4000 kvm stort växthus för tomater tillsammans med en landbaserad fiskodling. Och de bygger redan ut lika mycket till, berättar Uno Jonsson.
Eftersom hela Norrlandskusten precis som övriga Sverige importerar mycket grönsaker och frukt så finns ett stort behov av att balansera det med egen produktion. När man allt oftare talar om fördelar med ekologiskt och närodlat borde det vara en självklarhet att se över sitt eget hus och förbättra det som går. Härnösand vill nu gå före och bli norra Sveriges centrum för framtidens livsmedelsindustri.
– Vi vill bli navet för forskning, utveckling och innovation inom foodtech, parallellt som vi vill se fler företag i branschen etablera sig och växa i Härnösand och regionen, säger Uno Jonsson.


Sundsvall SNL 2018-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-4

Huvudtema: Sundsvall
Charlotte Kalla: Jag har möjligheter att utvecklas i Sundsvall

En ovanligt varm och lång sommar betyder inte extra ledighet och vila för alla. För en av den svenska skidsportens starkast lysande stjärnor, Charlotte Kalla, har sommaren 2018 varit en av de mest intensiva träningsmässigt. Hemma i Sundsvall har hon tillgång till allt som behövs för sina tuffa träningspass året om ...

Back to top