Tieto är en viktig pusselbit i samhällsutvecklingen

Tieto utvecklar företag, organisationer och hela samhällen med hjälp av IT. Målsättningen är att Tietos lösningar ska bidra till ökad hållbarhet i alla sammanhang, det vill säga ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det kan tyckas vara en näst intill omöjlig uppgift men inom Tieto finns redan en mängd kraftfulla verktyg för att nå dit.

Det digitala samhället kräver en helt ny nivå av tjänster där gamla råd kring datasäkerhet, användarvänlighet och tillgänglighet inte längre håller. Tieto är med och bygger framtidens uppkopplade samhälle redan idag, och för att klara det krävs en mängd olika kompetenser som samverkar i leveransen av smarta och hållbara IT-tjänster.

Löser stora utmaningar
Det dagliga arbetet kretsar kring att förenkla vardagen för företag och organisationer som förlitar sig på avancerade IT-system, ofta i lite större omfattning med många olika funktioner och användare. Samtidigt ska det vara flexibelt och användarvänligt. Det är ett exempel på en av många utmaningar som Tieto löser för Region Västernorrland, som är en av företagets större kunder.
– Sundsvall har ett kluster av myndigheter och det är självklart att vi vill samarbeta med dem och utveckla deras system. Våra tjänster passar större verksamheter inom publik sektor, telekom och skogsindustri som exempel. Region Västernorrland har cirka 7.000 anställda och alla har behov av IT på ett eller annat sätt, säger Peter Engberg, verksamhetsansvarig på Tieto i Sundsvall.
Tieto hanterar allt från stort till smått. Det innefattar allt från uppkoppling av användarenheter och skrivare till övervakning av servrar och molntjänster. Utöver Region Västernorrlands 7.000 anställda finns cirka 150.000 invånare i regionen som förlitar sig på dess IT-system och digitala tjänster. Region Västernorrlands kunder är till exempel alla uppkopplade vårdcentraler samt alla patienter i deras register. Och allt ska fungera 24-7, 365 dagar om året.
När man får en uppfattning om hur många slutanvändare det rör sig om kan man inte annat än förundras över hur det är möjligt att bygga system som är flexibla och tillgängliga för alla – men Tieto har redan lyckats med det och fortsätter att förfina leveransen hela tiden.

Rekryterar till samhällsuppdrag
Tieto sysselsätter ungefär 70 medarbetare i Sundsvall och är på jakt efter fler.
– För att kunna fortsätta ligga i framkant är vi beroende av ett brett rekryteringsunderlag med både juniora och seniora utvecklare och tekniker, kommenterar Mikael Videlans, som delar ledarrollen på Tieto i Sundsvall med Peter Engberg och Peter Lindblom.
Tieto engagerar sig i kompetensfrågan på många sätt, bland annat genom att vara synliga och aktivt marknadsföra både branschen och det egna företaget på platser där framtidens talanger rör sig. Men enbart teknikhöjd räcker inte för att kunna knyta framtidens medvetna IT-konsulter.
– Det finns många andra värden som väger in när man väljer arbetsgivare idag, speciellt inom vår bransch. De flesta vill kunna vara en del av något som främjar samhällsutveckling och det kan vi på Tieto verkligen stå för, säger Peter Lindblom.
Bland det viktigaste för Tieto framöver blir att sprida kunskap om vad IT-branschen kan erbjuda och vad en konsult hos Tieto verkligen gör, vilka roller som finns och hur man kan vara en del i en större leverans för ett bättre och mer hållbart samhälle.


Sundsvall SNL 2018-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-4

Huvudtema: Sundsvall
Charlotte Kalla: Jag har möjligheter att utvecklas i Sundsvall

En ovanligt varm och lång sommar betyder inte extra ledighet och vila för alla. För en av den svenska skidsportens starkast lysande stjärnor, Charlotte Kalla, har sommaren 2018 varit en av de mest intensiva träningsmässigt. Hemma i Sundsvall har hon tillgång till allt som behövs för sina tuffa träningspass året om ...

Back to top