Fortsatt expansion för mindre industriservicebolag

Det går bra för Industriservice i Sundsvall AB, Isab, som under de senaste åren har vuxit ur sin kostym och därför satsar på nya ytor. Under 2017 flyttade verksamheten in i nya lokaler om cirka 16.000 kvm, och fick samtidigt tillträde till stora ytor lämpade för utomhuslager. Det behövs nu när maskinparken växer.

Familjeföretaget Isab har under de senaste decennierna sadlat om från den ursprungliga saneringsverksamheten och fokuserar idag helt och hållet på industriservice. Erbjudandet är brett och omfattar många olika tjänster som industrin behöver.
– Flytt av tunga maskiner i besvärliga miljöer, byggnadsställningar som monteras upp och ner i alla väder, vädersäkring av maskiner och material, håltagning och rivning av betongkonstruktioner samt brandvaktsbevakning är några exempel på återkommande uppdrag, berättar Jan Magnusson, som är vd och ägare sedan Isab grundades 1988.

Bra på tunga lyft
Att Isab lyckats växa så mycket under de senaste åren har mycket att göra med industrins utveckling i regionen. De stora industriföretagen i Sundsvallsregionen är trogna kunder. Isab har till exempel ofta egen personal på plats på Ortvikens pappersbruk, Tunadals sågverk och Östrands massabruk i grannkommunen Timrå.
– Vi är riktigt bra på tunga lyft, så kallad baxning, där vi flyttar allt från maskiner till balkar och byggmaterial som ofta är för svårtillgängliga för att andra aktörer ska kunna flytta dem. Vi har rätt maskiner och metoder för att komma åt även i de mest besvärliga miljöer och det gör oss konkurrenskraftiga, förklarar Jan Magnusson.
Att tillhandahålla, bygga och montera ner byggnadsställningar var länge huvudsysslan och det kommer även fortsättningsvis att vara ett stort område, men Jan ser även stora utvecklingsmöjligheter med tunga lyft.

Växer med industrin
Med en växande maskinpark ser Isab till att serva industriföretagen i regionen så att deras verksamheter kan rulla på utan avbrott. Att förlita sig på en enda aktör som sköter helheten är något som de allra flesta industriföretag också värdesätter. Därför kan Isab fortsätta växa tillsammans med industrin och troligtvis även utveckla fler verksamhetsområden på sikt.
– Vi ska kunna möta morgondagens krav och satsar på att bredda oss med ny utrustning för tunga lyft, säger Jan Magnusson. Egentligen kan vi ta hand om allt som ska flyttas och som är för svårt för våra kunder att flytta själva. Vi ser också till att återvinna så mycket material som möjligt, om uppdraget omfattar rivning till exempel.
På Isab är man van vid snabba förändringar med kunden i fokus. Inget uppdrag är det andra likt, men Isab kan snabbt ställa om och möta kundens krav. Ena dagen kan det handla om att flytta en maskin på flera ton, och nästa dag kan samma personal sitta brandvakt. Det ger en sund variation som gör jobbet mer spännande varje dag.


Sundsvall SNL 2018-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-4

Huvudtema: Sundsvall
Charlotte Kalla: Jag har möjligheter att utvecklas i Sundsvall

En ovanligt varm och lång sommar betyder inte extra ledighet och vila för alla. För en av den svenska skidsportens starkast lysande stjärnor, Charlotte Kalla, har sommaren 2018 varit en av de mest intensiva träningsmässigt. Hemma i Sundsvall har hon tillgång till allt som behövs för sina tuffa träningspass året om ...

Back to top