Winther Bygg i fortsatt expansion

Ett av Norrlands största plåtslageri fortsätter att satsa på nytänkande lösningar för att skapa hållbara byggnationer. Byggbranschen anses i allmänhet vara ganska konservativ, men på Winther Bygg vågar man tänka utanför boxen och testa nya lösningar och ny teknik. Det märks i flera stora projekt landet över.

De senaste åren har varit bråda för Winther Bygg, som medverkat i många av Norrlands största och mest uppmärksammade byggprojekt. Eftersom företaget har spetskompetens inom avancerade plåtarbeten som täcker in i princip allt inom fasad- och takbeklädnad anlitas Winther Bygg av kunder från Stockholm och norrut.
– Bland de senaste projekten kan nämnas fasadrenoveringar i flera attraktiva bostadsområden i Stockholmsområdet, liksom omfattande takrenoveringar på flera andra håll i landet. Med ett pågående större projekt i kvarteret Bokhållaren i centrala Sundsvall som exempel. Det projektet ställde stora krav på vår kompetens med tanke på läget och husets karaktär, berättar Torbjörn Winther, vd och ägare i andra generationen i familjeföretaget Winther Bygg.

Räknar med fortsatt expansion
Få andra kan leverera med samma bredd som Winther Bygg. Plåtslagartjänster är mycket eftertraktade inom byggbranschen men det finns ett tydligt underskott i antalet nya förmågor som väljer en karriär som plåtslagare. Det medför naturligtvis utmaningar för ett företag som Winther Bygg, men än så länge har man varit framgångsrik i sin rekrytering enligt Torbjörn Winther.
– Vi har redan många stora projekt för 2019 och räknar med en stabil fortsatt expansion. Om det fortsätter i samma takt kommer vi att behöva se oss om efter fler medarbetare på sikt.
I ett pågående projekt har Winther Bygg totalentreprenad för renovering av fasadkasetter och tilläggsisolering av Brf Familjehotellets fastighet i centrala Täby. Uppdraget pågår fram till våren 2019.

Norrlands största plåtslageri
Winther Bygg är ett av Norrlands största plåtslageri med ett omfattande tjänsteutbud där taktäckning i plåt, garneringsarbeten, fasadbeklädningar i plåt, besiktning och underhåll av tak, asbestsanering, tilläggsisolering och snöskottning av tak ingår.
Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik och en filial finns i Sundsvall. Trots storleken med ett 20-tal anställda bibehåller och vidareutvecklar Winther Bygg familjeföretagets goda egenskaper.
– Vi har en effektiv och platt organisation med snabba beslutsvägar. Samtidigt förfogar vi över kraftfulla resurser i form av kompetent personal och verkstäder med moderna maskiner, säger Torbjörn Winther.
Med andra ord allt som behövs för att bygga hållbart för framtiden.


Sundsvall SNL 2018-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-4

Huvudtema: Sundsvall
Charlotte Kalla: Jag har möjligheter att utvecklas i Sundsvall

En ovanligt varm och lång sommar betyder inte extra ledighet och vila för alla. För en av den svenska skidsportens starkast lysande stjärnor, Charlotte Kalla, har sommaren 2018 varit en av de mest intensiva träningsmässigt. Hemma i Sundsvall har hon tillgång till allt som behövs för sina tuffa träningspass året om ...

Back to top