Landanläggning för LNG byggs i Göteborgs hamn

En väldigt spännande utveckling är på gång i Göteborgs hamn. Här byggs nämligen Göteborgs första anläggning för flytande naturgas, LNG, med beräknad driftstagning redan under 2018.

Göteborg har som gammal sjöstad och Sveriges viktigaste hamn en tydlig roll i övergången mot mer hållbara bränslen. EU har redan pekat ut LNG som ett viktigt fartygsbränsle för framtiden, och i relation till andra hållbara alternativ på marknaden är LNG det mest mogna alternativet med kommersiell gångbarhet.
Allt fler fartyg drivs med LNG världen över, och intresset fortsätter att öka. Enbart på hemmaplan tillsätts ett antal nya LNG-drivna fartyg, bland annat av familjerederier på Donsö. För att stötta en sådan utveckling krävs naturligtvis en god infrastruktur för LNG, och här vill Göteborgs Hamn föregå med gott exempel.

Heltäckande erbjudande för LNG
Det är sedan drygt två år tillbaka möjligt att bunkra LNG strax utanför Göteborgs hamn. Företaget Skangas använder små bunkerfartyg för ändamålet. Under senare delen av 2018 kommer det att finnas en landbaserad anläggning på plats i Energihamnen. Den byggs och kommer att drivas av Swedegas, som också äger och driver det svenska stamnätet för gas.
– Vi ser att Skangas och Swedegas kompletterar varandra med ett starkt erbjudande för LNG. Det kommer med stor sannolikhet att bidra till att öka intresset bland rederierna för att välja LNG-drift där det är möjligt. Det är i alla fall vår förhoppning och tanke med satsningen, säger Jill Söderwall, chef för Energihamnen inom Göteborgs Hamn AB.

Skalbar anläggning
Det som kanske är mest spännande med anläggningen är att den blir skalbar.
– Det som byggs just nu är en flexibel och uppskalbar rörinfrastruktur, och bör alltså betraktas som ett första steg i att bygga en större anläggning för gas i Göteborgs hamn, med potential att anslutas till stamnätet framöver, förklarar Jill Söderwall.
Då kommer även industrier och landbaserade transporter att kunna tanka LNG via Göteborgs hamn. I dagsläget är det emellertid mest intressant att LNG ökar som fartygsbränsle, med den positiva miljöeffekt det medför. LNG innebär nämligen minimala utsläpp av svavel, partiklar och tungmetaller, och reducerar kväveutsläppen med cirka 80 procent.
Dessutom är LNG blandbart med biogas i alla konstellationer, vilket naturligtvis också öppnar möjligheter för ännu bättre miljöprestanda. Göteborgs Hamn AB visar tydligt var man står i miljöfrågan genom att stötta utvecklingen av den nya infrastrukturen för LNG.


Volvo Ocean Race/Hållbar tillväxt Göteborg SNL 2018-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-2

Huvudtema: Volvo Ocean Race/Hållbar tillväxt Göteborg
Hög tid att ta ansvar

Hållbarhet är ett väldigt välanvänt begrepp bland politiker, företagare, kommuner och andra organisationer som vill visa att man styr mot en bättre morgondag.

Back to top