Träffsäker bemanning och rekrytering på hemmaplan

När det gäller viktiga frågor som kompetensförsörjning och rekrytering bör ingenting lämnas åt slumpen. Visst kan man ha tur med sin rekrytering, men att enbart förlita sig på turen kan bli en kostsam affär i längden. Med experthjälp på hemmaplan kan långsiktiga kompetensbehov tryggas i både upp- och nedgång.

Wikan Personal kan bemanning och rekrytering. Med kontor i Kristianstad, Tomelilla, Lund, Eksjö, Vetlanda, Karlskrona och Skellefteå möter företaget den lokala marknaden med lösningar som passar lokala behov. Långsiktiga och nära relationer är avgörande för framgång och det är så Wikan Personal har byggt upp sin organisation.

Högkonjunkturens utmaningar
Om det är kunskap om den lokala marknaden och dess utmaningar och möjligheter som efterfrågas så är Wikan Personal bland de främsta alternativen. Det lokala kontoret i Eksjö möter kunder och arbetssökande inom en radie på ungefär sju mil. Tjänsterna omfattar både kollektiv- och tjänstemannasidan.
– Som bemanningsföretag är vår roll extra tydlig i tider av kompetensbrist. Högkonjunkturen ger tillväxtmöjligheter – men även utmaningar då allt fler företag ser rekrytering som ett växande problem. Rekrytering tar mycket tid och resurser i anspråk, därför väljer många att överlåta det åt oss, förklarar Marie Grahn, platschef på Wikan Personal i Eksjö.
Då Marie Grahn etablerade kontoret i Eksjö i mars 2013 var Sverige precis på väg ut ur en långvarig lågkonjunktur. Det fanns gott om människor som behövde arbete och kompetensnivån var relativt hög. Det var då ingen ovanlighet att man kunde tillsätta ett 70-tal personer på bara en vecka. Idag är läget helt annorlunda.
– Det finns alltid människor som vill byta jobb, men idag är det ofta högre positioner och mer avancerade arbeten det handlar om, fortsätter Marie. När det gäller de personaltunga, enklare uppgifterna är det idag väldigt svårt att hitta personal. Det gäller även för oss. Därför är det så viktigt att vi jobbar nära våra kunder i både upp- och nedgång.

Kan skingra orosmolnen
Många verksamheter upplever en stor utmaning i samband med kompetensbristen. Många oroar sig för den långsiktiga kompetensförsörjningen och ser den till och med som ett potentiellt hinder för fortsatt tillväxt. Wikan Personal är en värdefull partner som kan hjälpa till att skingra orosmolnen.
– Vi satsar på att vara en riktigt bra arbetsgivare, och tar hand om våra anställda. Vi fokuserar enbart på långsiktiga relationer och det ger trygghet för både anställda och kunder. Många kunder har varit med sedan starten och vi har även anställda som började 2013 och som fortfarande är kvar hos oss, säger Marie Grahn.
En relativt vanlig konstellation är annars att företagen först hyr in personal som efter en tid blir en del av den egna organisationen. Det förekommer även här och innebär att Wikan Personal måste rekrytera ny personal för egen del. Marie ser positivt på det också, eftersom det är ett kvitto på att man är träffsäker i sin matchning av personal och arbetsgivare.
Att chefer flyttar och byter jobb är inte heller ovanligt. Det händer att Wikan får förfrågningar utanför befintliga distrikt. För att ännu bättre kunna serva kunder i Småland har ett nytt kontor öppnat i Anderstorp, en industriort med många möjligheter. Närheten till Vetlanda ger extra utvecklingsmöjligheter, och på sikt kan nya samarbeten träffas för regionen.


Jönköping SNL 2018-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-2

Huvudtema: Jönköping
Jönköping bland Sveriges mest framgångsrika regioner

Jönköpings län kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här finns lite av allt – från skog och lantbruk till avancerad teknisk industri, kryddat med fantastiska upplevelser och fina boendemiljöer.

Back to top