Småland lockar med naturupplevelser och tidlös design

Astrid Lindgrens Småland är tidlöst, eftertraktat och småskaligt. Precis som ett uppskattat besöksmål ska vara. I Småland finns många unika värden som vittnar om det historiska och kulturella arvet – men samtidigt är Småland en framåtsträvande och modern region präglad av natur-, design- och matupplevelser.

Region Jönköpings län har tillsammans med kommunerna i länet bildat ett gemensamt bolag för turism. Besöksnäringen har utvecklats positivt under flera år och idag handlar det om att förädla och tänka nytt. Inte minst vad gäller upplevelseturism och kommunikation. Det kan vd:n Lena Larsson intyga:
– Vi hjälper regionens företag att se potentialen och trenderna så att paketeringen av reseanledningarna anpassas till olika målgruppers efterfrågan på flera marknader. Stora delar av det småländska arvet finns i naturen, men naturen är inte en reseanledning i sig om den inte paketeras som det. Här finns egentligen oändliga möjligheter och vi har valt att dela in dessa i olika kategorier. Det kan handla om cykling, vandring eller fiske eller om design, mat eller annat. Det viktiga är att ha koll på vad som frågas efter och vad som är unikt i just vår del av Sverige.

Vill utveckla reseanledningar för export
Smålands Turism paketerar inte upplevelser själva, men bidrar med kunskap och inspiration för entreprenörer som vill göra det. Det är som en samordnad och samverkande plattform för goda idéer för Smålands framtid.
Under våren kommer flera insatser att presenteras för att stödja företagens utveckling av upplevelser, exempelvis unika boenden, aktiviteter och dessutom matupplevelser inriktat mot regionala smaker och hantverk med naturliga råvaror som utgångspunkt.
Smålands Turism samverkar även med Visit Sweden kopplat till statliga uppdragen att utveckla produkter för export vad gäller naturturism, design och måltidsupplevelser. Detta kan innebära att fler jobb skapas inom ramen för utvecklingsarbetet.

Nytt samarbetsprogram för svensk design
När man talar om Småland kan man inte undgå att tänka på genuin och tidlös design. Småland är sedan länge ett internationellt välkänt varumärke som förknippas med hantverk och god design, bland annat inom glaskonst men även inom möbeldesign och snickerier. Det finns alla möjligheter för att vidareutveckla och stärka det för framtiden.
Smålands Turism satsar redan stort, som en av parterna i det nationella designprojektet Swedish Design Moves. Projektet, som är ett regeringsuppdrag, har som målsättning att öka kännedomen och kunskapen om svensk design. I projektet, som precis har startat, har Smålands Turism redan fått den stora äran att tillsammans med Stockholm och övriga Småland planlägga och genomföra en visningsresa för några av världens främsta designjournalister, som var här i november förra året.
Lena Larsson ser fram emot en fortsatt tillväxt för besöksnäringen i Region Jönköpings län och Småland med ännu starkare reseanledningar, ännu vassare entreprenörer, mer spännande upplevelsepaket och en avsevärt större målgrupp.


Jönköping SNL 2018-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-1

Huvudtema: Jönköping
Gneta och gno som en Gnosjöbo

Det berättas mig en dag när jag besöker Hulténs industrimuseum i Gnosjö kommun att en gång för länge sedan kom om aftonen en man från fjärran cyklande förbi orten. Han behövde en sidovimpel att fästa på pakethållaren så att inte bilarna körde för nära.

Back to top