Tillbaka till rötterna viktigt för Bordsjö Skogars framtid

Delar av fastighetsbeståndet inom Bordsjö Skogar AB har varit inom samma ägarfamilj sedan mitten av 1300-talet. Arvet medför ett stort ansvar för fortsatt förvaltning och utveckling av stora jordbruksområden, skogsbruk och bostadshus i Småland och sedan 1700-talet även på natursköna Mörkö strax utanför Södertälje.

Bordsjö Skogar AB är en ytterst ovanlig hyresvärd. I fastighetsbeståndet ingår både permanentbostadshus och fritidshus i unika miljöer i Aneby respektive Södertälje kommuner. Större delen av ägarfamiljen bor i Södertälje men spenderar mycket tid på sina gamla ägor vid Bordsjö Säteri i Aneby. Huvudambitionen för utveckling av fastighetsbeståndet är att stärka kultur- och miljöidentiteten kring dessa.

Hög miljöprofil
Sammantaget står driftsbolaget Bordsjö Skogar AB för cirka 240 markarrenden och 260 hyresrätter fördelade på tre orter. Utöver det förfogar företaget över tusentals hektar jordbruk i egen regi samt över 7000 hektar skogsbruk.
Bolaget har allt sedan starten för många sekler sedan haft en hög miljöprofil med fokus på ständig utveckling av både befintligt bestånd och kringliggande miljöer. Ett exempel på det är att Bordsjö Skogar satsar på att bevara en levande landsbygd med attraktivt boende där kulturminnen bevaras.
Ett annat exempel är att företaget är drivande när det gäller anläggning av promenadstigar och badplatser på Mörkö. Ytterligare ett exempel är att man undersöker möjligheter för att i framtiden kunna bygga vindkraftverk på egen mark i Aneby kommun och därmed trygga stora delar av energikonsumtionen i egen regi – helt förnybart.

Möjliggör gröna satsningar
Bordsjö Skogar fyller en viktig funktion som möjliggörare för gröna satsningar i regionerna kring Aneby respektive Mörkö, Södertälje. Nästan 150 dikor har sitt sommarbete på Bordsjös ägor i Aneby, och lika många betar på bolagets ägor på Mörkö.
En ny investering omfattar 18.000 värphöns som ytterligare ett led i att ta vara på och förädla spannmålsproduktionen inom företaget. Mer än hälften av allt foder som hönsen äter består av vete, en av huvudgrödorna i Bordsjö Skogars jordbruksproduktion.
– För att förädla egna produkter i fler steg och därmed öka lönsamheten satsas det nu mycket på uppbyggnad av en storskalig KRAV-certifierad äggproduktion i Askeryd i Aneby kommun, upplyser Lars Knutsson, vd för driftsbolaget Bordsjö Skogar AB.
All produktion från Bordsjö är KRAV-certifierad sedan 2004. Att även äggen skulle vara det var därför en självklarhet redan från början. Det var också en naturlig utveckling som stämmer väl överens med den övergripande visionen om att ta vara på och vidareutveckla de unika tillgångarna. Att öka förädlingsgraden är ett viktigt steg för att uppnå det.


Jönköping SNL 2018-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-1

Huvudtema: Jönköping
Gneta och gno som en Gnosjöbo

Det berättas mig en dag när jag besöker Hulténs industrimuseum i Gnosjö kommun att en gång för länge sedan kom om aftonen en man från fjärran cyklande förbi orten. Han behövde en sidovimpel att fästa på pakethållaren så att inte bilarna körde för nära.

Back to top