Handelskammaren Jönköpings län vill se en snabb utbyggnad av höghastighetsjärnvägen

Större arbetsmarknadsregioner, ökad tillväxt och bättre miljö. För Handelskammaren Jönköpings län är höghastighetsjärnvägen den viktigaste frågan på dagordningen.
– Vi kan inte vänta till 2095 för att den ska stå färdig. Utbyggnaden måste påbörjas nu, säger Jonas Ekeroth, vd på Handelskammaren Jönköpings län.

Till våren fastställer regeringen den nationella transportplanen för perioden 2018–2029. Regeringens målsättning är att höghastighetsjärnvägen ska byggas ut i den takt som ekonomin tillåter. En målsättning som Jonas Ekeroth och Handelskammaren Jönköpings län tycker är alldeles för kortsiktig.
– Med regeringens förslag om en etappvis utbyggnad kan höghastighetsjärnvägen stå färdig tidigast 2095 enligt Sverigeförhandlingen. Det är nästan skrattretande långsamt. Vi kan inte vänta så länge. Vi kan inte säga nej till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt, säger Jonas Ekeroth och menar att utbyggnaden av hela systemet måste påbörjas omgående.
– Det är först då som vi verkligen kan dra nytta av höghastighetsjärnvägen. Med en etappvis utbyggnad försenas nyttorna och möjligheterna till ökad tillväxt försämras.

Bygger Sverige närmare
Den föreslagna sträckan för höghastighetsjärnvägen gör Jönköpings län till en knutpunkt för hela systemet.
– Höghastighetsjärnvägen är mer än bara ett infrastrukturprojekt. Det är ett samhällsbyggnadsprojekt som bygger Sverige närmare och skapar nya välmående arbetsmarknadsregioner. På så sätt är det ett projekt för hela landet, säger Jonas Ekeroth.
– Det blir lättare för företag att hitta rätt kompetens och det blir enklade för arbetssökande att leta nya jobb. Ett nej till höghastighetsjärnvägen är därför ett nej till en starkare arbetsmarknad och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Föreslår lånefinansiering
Förutom en bättre arbetsmarknad pekar Jonas Ekeroth även på vinster för industrin och miljön.
– Efterfrågan av godstransporter på järnväg ökar samtidigt som kapacitetsbristerna på södra och västra stambanan är uppenbara. Med persontrafik på höghastighetsjärnvägen frigörs det nödvändig kapacitet från stambanorna och trycket på fler vägtransporter minskar, säger han.
Handelskammaren Jönköpings län menar att det enda sättet för att påskynda utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen är genom en lånefinansiering.
– Då kan ett fullt utbyggt system stå klart omkring 2035. En lånefinansierad utbyggnad står heller inte i vägen för drift och underhåll av det nuvarande systemet. Med en snabbare process stärker vi näringslivets konkurrenskraft, gör det enklare för företag att hitta rätt kompetens och tar ett nödvändigt kliv mot att nå de uppsatta klimatmålen, säger Jonas Ekeroth.

Text: Johan Larsson
Foto: Bengt Spjuth


Jönköping SNL 2018-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-1

Huvudtema: Jönköping
Gneta och gno som en Gnosjöbo

Det berättas mig en dag när jag besöker Hulténs industrimuseum i Gnosjö kommun att en gång för länge sedan kom om aftonen en man från fjärran cyklande förbi orten. Han behövde en sidovimpel att fästa på pakethållaren så att inte bilarna körde för nära.

Back to top