Möt nyckelpersonerna i Habo kommuns satsning på näringslivet

Habo kommun har nyligen anställt två nyckelpersoner som ska vara med och utveckla näringslivet i kommunen. Monika Raske har tidigare arbetat som näringslivsutvecklare i Jönköpings kommun och Kenneth Hellman är anställd av Science Park och arbetar som affärsutvecklare.

Hej Monika! Vad är din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter som näringslivsutvecklare i Habo kommun?
”Huvuduppdraget för mig som näringslivsutvecklare/företagslots är att i samarbete med den kommunala organisationen samt externa aktörer, skapa förutsättningar för näringslivet när det gäller att starta, driva, äga och utveckla företag inom kommunen. Det kan bland annat vara att underlätta för våra företag att snabbt hitta rätta kontaktvägar i sina kommunala ärenden samt att skapa mötesplatser, där kommun och företag träffas.”

Hur upplever du att företagsklimatet är i Habo kommun idag?
”Habo kommun har under många år hamnat i topp på Svenskt Näringslivs ranking gällande sitt arbete kring företagsklimatet. Habo är attraktivt och företagen är framgångsrika. Här finns en riktig entreprenörsanda och samverkan mellan kommun och företagen är mycket bra.”

Kenneth, hur ser framtiden ut för näringslivet i Habo?
”Alla kommuner och samhället i stort står inför stora utmaningar och omställningar, både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Digitalisering och tillgång till kompetens och arbetskraft kommer att bli helt avgörande för att vara konkurrenskraftig. Ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt näringsliv skapar välstånd. Vi måste därför hela tiden, varje dag, vara på tå och vara proaktiva. Förändringsförmåga är ett nyckelord”, säger Kenneth.


Jönköping SNL 2018-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-1

Huvudtema: Jönköping
Gneta och gno som en Gnosjöbo

Det berättas mig en dag när jag besöker Hulténs industrimuseum i Gnosjö kommun att en gång för länge sedan kom om aftonen en man från fjärran cyklande förbi orten. Han behövde en sidovimpel att fästa på pakethållaren så att inte bilarna körde för nära.

Back to top