Bärande infrastruktur för framtiden i Sävsjö

Bredband med optisk fiber är framtidens bärande infrastruktur. Sävsjö kommun var en av föregångarna på området då man valde att bygga ut bredband både i tätorterna och på landsbygden. Det ger ett bättre läge nu när nästan alla vardagstjänster finns tillgängliga på internet och snabba uppkopplingar utan driftstopp ses som självklara.

Sävsjö kommun har ett eget kommunikationsbolag som bygger ut fibernätet i kommunen. Då företaget bildades redan 2001 var man relativt ensamma om det, och det är kanske just därför som Sävsjö trots kommunens ringa storlek har en hög utbyggnadsgrad för supersnabbt bredband. Man har helt enkelt sett det som en viktig framtidssatsning för kommunens infrastruktur.

Bredband för alla
Redan från början har det alltså satsats mycket på utveckling på landsbygden, enligt tanken att bredband ska vara tillgängligt för alla. Därför kan kommunen visa upp en hög anslutningsgrad på ungefär 75 procent för både landsbygd och tätort. Till år 2020 eller senast 2021 räknar Savman med 100 procents utbyggnad, enligt vd:n Bo Dahl.
– I de projekt som återstår är det ganska glest mellan husen, men vi kommer ändå inte att välja bort dessa områden. Vi kommer att satsa fullt ut på utbyggnaden och vi kommer inte heller att ha olika priser inom samma område, lovar Bo Dahl.
I dagsläget kostar det under 20.000 kronor att ansluta sig på landsbygden, och under 15.000 i tätorten. Anslutningen höjer värdet på fastigheten avsevärt mer än vad investeringen ligger på, och Savman hamnar bland landets lägsta anslutningsavgifter.

Långsiktig plan
Många undrar nog hur det är möjligt att bygga ut så kraftigt – och samtidigt hålla låga taxor?
Bo Dahl förklarar att Savman har en långsiktig plan för att finansiera utbyggnaden, och den antogs redan då företaget etablerades 2001. I den räknar man med återbetalningstider på upp till 20 år, med resonemanget att bredbandsutbyggnaden är en framtidssatsning för att trygga bärande infrastruktur.
Enligt Bo Dahl är det tack vare den unika planen som man lyckats bygga ut så pass mycket redan idag. Som avslutning säger han:
– Många talar om 100 Mbps som en hög hastighet för framtiden – Savman erbjuder uppkoppling på upp till 300 Mbps idag. Vi har byggt robust från början och det gynnar oss nu. Vi kommer att fortsätta vår fiberresa för att nå regeringens mål om minst 90 procents anslutningsgrad till 2020.


Jönköping SNL 2018-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-1

Huvudtema: Jönköping
Gneta och gno som en Gnosjöbo

Det berättas mig en dag när jag besöker Hulténs industrimuseum i Gnosjö kommun att en gång för länge sedan kom om aftonen en man från fjärran cyklande förbi orten. Han behövde en sidovimpel att fästa på pakethållaren så att inte bilarna körde för nära.

Back to top