Generös tjänsteportfölj med spets hos Elajo El & Energiteknik

Elajo El & Energiteknik AB förvärvar allt större marknadsandelar som heltäckande partner till industrier, köpcentrum, butiker och fastighetsägare i Jönköping med omnejd. Få andra aktörer har en lika generös tjänsteportfölj som dessutom präglas av spetskompetens.

Elajo som företagskoncern fyller 60 år under 2018 och finns idag på ett 40-tal orter med sammanlagt cirka 900 medarbetare. Framgångssagan ska fortsätta under minst 60 år till och täcka allt större geografiska områden i Sverige.

Alla kompetensområden i Jönköping
Elajo El & Energiteknik AB är en samhällsbyggare av klass och rang inte minst i Jönköpingsregionen, där merparten av gruppens affärsområden finns samlade. Det ger en helhet, menar Mats Andersson, enhetschef för Elajo El & och Energiteknik AB i Jönköping.
– Vi har både bredd och spets – vi har dels många olika kunskapsområden och samtidigt står vi rustade med spetskompetens inom mycket nischade tekniska områden. Det är vår främsta framgångsfaktor, säger Mats, som understryker att man står för det lokala företagets närvaro och flexibilitet med det stora företagets resurser.

Egen teknisk plattform
Tack vare spetskompetens inom allt från el och säkerhet till automation och kommunikation har Elajo El & Energiteknik AB skapat en egen teknisk plattform som präglas av ständig utveckling. Kraft, belysning, tele, inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem, brandlarm, automation, värme, kyla, data och kommunikation är en kortfattad beskrivning över områden som täcks in.
– Tack vare bredden medverkar vi i några av Jönköpings stora utvecklingsprojekt inom både fastigheter och industri, säger Mats Andersson, som däremot inte vill avslöja exakt vilka beställare man arbetar för just nu.
– Vi har kraft och resurser för att leverera i komplexa projekt som omfattar allt från elinstallationer till automationslösningar, tillägger Tornie Walfridsson, teknikområdeschef med ansvar för det växande affärsområdet automation. I den moderna fastighetsbranschen efterfrågas allt mer automatisk styrning i fastigheter och det kan vi skräddarsy.

Fortsatt hög tillgänglighet
Elajo El & Energiteknik AB är erkänt duktiga på totalentreprenader och levererar all tänkbar service som behövs efter en större installation. Att bygga långvariga kontakter är A och O på en mycket konkurrensutsatt marknad.
– Vi erbjuder en kontakt som sköter allt – ett totalåtagande som förenklar kundens vardag. Även framöver ska vi vara så heltäckande som möjligt och framförallt ska vi hålla en hög tillgänglighet. Tack vare engagerad personal och spetskompetens klarar vi det.


Jönköping SNL 2018-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2018-1

Huvudtema: Jönköping
Gneta och gno som en Gnosjöbo

Det berättas mig en dag när jag besöker Hulténs industrimuseum i Gnosjö kommun att en gång för länge sedan kom om aftonen en man från fjärran cyklande förbi orten. Han behövde en sidovimpel att fästa på pakethållaren så att inte bilarna körde för nära.

Back to top