Näringsliv 2017-4

Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Transport & Logistik/Sjöfart & Hamnar
Process i ständig förändring

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Artiklar i detta nummer
Back to top