Naturnära studiemiljö ren konkurrenskraft för Svalöfs gymnasium

Svalöfs gymnasium etablerades som naturbruksskola för över hundra år sedan. Arvet lever kvar med en tydlig grön prägel än idag, även om skolan numera erbjuder utbildningar inom fler områden utöver naturbruk.

Svalövs kommun är känd för sin vackra natur och sitt fördelaktiga läge med pendlingsavstånd till större städer som Helsingborg, Lund och Malmö. Att ta vara på naturens resurser och värna om miljön har alltid varit kännetecknande för Svalöv och de företag som finns på orten. De gröna näringarna utmärker sig tydligt, men samtidigt finns det många andra spännande nischer på uppgång i regionen. Det söker man ta vara på vid Svalöfs gymnasium och vuxenutbildning, som har en viktig roll i att både utbilda för jobb och för vidare studier.

Lärande på riktigt
På Svalöfs gymnasium finns idag fem nationella program samt lika många introduktionsprogram. Skolan erbjuder både studie- och yrkesförberedande program, med en tydlig gemensam nämnare i att alla utbildningar förbereder eleverna för det verkliga livet utanför skolan. Det är lika viktigt för samhällsvetare som för fordonstekniker, vilket även understryks av skolans vision Lärande på riktigt. Visionen genomsyrar allt arbete på skolan. Det märks inte minst i lärarkårens arbetssätt, där varje elevs behov sätts i centrum genom ett individanpassat studieupplägg.
– Vi tar verkligen fasta på det här med att förbereda eleverna för livet, och för oss innefattar det mycket mer än att enbart lära ut teoretiska kunskaper. Alla våra utbildningar omfattar tydliga inslag av entreprenörskap, och vi varvar gärna praktik och teori även i studieförberedande program, förklarar skolans rektor Lena Hansson.
Svalöfs gymnasium utmärker sig också genom att erbjuda många olika inriktningar. Inom de yrkesförberedande programmen finns inriktningar såsom djurvård, djursjukvård, växtodling, maskinförare, tävlingstekniker, personbilsmekaniker, lastbilsförare och anläggningsförare. Fokus på entreprenörskap är viktigt eftersom de områden som man utbildar inom ofta sysselsätter egenföretagare.
Tydligt är också att både elever och lärare på Svalöfs gymnasium har ett aktivt miljötänk. Det är påtagligt inom såväl samhälls- och naturvetenskapliga programmen som inom de yrkesförberedande programmen inom bygg- och anläggning, naturbruk samt fordon- och transport. Ett par konkreta exempel är produktion av ägg och kött som serveras i skolans matsal, samt att eleverna bedriver hunddagis och till och med en egen veterinärklinik.

Konkurrenskraftig skola
Vid Svalöfs gymnasium finns vuxenutbildning och i omgångar även yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot djursjukvård med röntgenkompetens. I dagsläget läggs mycket kraft på att vidareutveckla och stärka gymnasieutbildningen så att eleverna bland annat kan läsa vidare till lantmästare, leg. djursjukvårdare eller till och med veterinär.
– Efter införandet av det fria gymnasievalet har vi fått en helt ny konkurrenssituation. Vi måste precis som vilket företag som helst vara konkurrenskraftiga och visa att vi har ett attraktivt erbjudande som eleverna känner att de vill satsa på, understryker Lena Hansson.
Och nog har Svalöfs gymnasium fina värden att konkurrera med. Skolan har lyckats etablera attraktiva program med spännande inriktningar, men har också en stark prägel på lärande utanför det teoretiska. Bland skolans främsta konkurrensmedel finns en stark förankring i näringslivet med samarbeten både inom de gröna näringarna och fordonsbranschen, unika inriktningar såsom djursjukvårdare och tävlingstekniker och inte minst en stimulerande studiemiljö mitt i Svalövs vackra natur. Lena Hansson slår också ett extra slag för personalens unika engagemang och drivkraft för att vidareutveckla skolan tillsammans med eleverna.
– Tack vare ett långvarigt samarbete med Malmö högskola har vi många lärarkandidater hos oss. Jag tror att det underlättar i vår rekrytering samt bidrar till att stimulera nya kunskapsutbyten. Vi bedriver samtidigt ett långsiktigt utvecklingsarbete där vi håller fast vid våra mål och fokuserar på våra styrkor och kärnområden. Tydlighet är viktigt för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och det tar personalen också fasta på, avslutar Lena Hansson med.


Nordvästra Skåne SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Back to top