Inkluderande utbildningsinsatser helt avgörande

I tider då det talas mycket om att mötas på det personliga planet och omfamna mångfald ökar intresset för mer inkluderande arbetssätt i skola, omsorg och annan samhällsservice. Det är något som Impius Utveckling AB redan har bedrivit och vidareutvecklat under nästan 20 års tid.

Utbildningsföretaget Impius Utveckling AB, eller kort och gott Impius, bidrar med en stor samhällsinsats i form av stöd, boende och utbildning för barn och ungdomar med Aspergers syndrom, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten har byggts upp över två decennier och omfattar idag både skolor och boenden på ett par orter i södra och norra Sverige.

Fick snabbt enormt gensvar
Det individanpassade arbetssättet på skolorna passar barn och ungdomar i alla åldrar, med eller utan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Intresset är mycket omfattande, liksom behovet. Det började dock i liten skala, då tre eldsjälar från den kommunala sfären ville skapa en inkluderande verksamhet för en bredare målgrupp.
– Vi är tre grundare och ägare som fortfarande driver och utvecklar verksamheten. Vi ville skapa något helt nytt, något som inte fanns varken i Skåne eller i Norrland men som barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom och ADHD verkligen behövde. Tillsammans startade vi en mindre verksamhet med möjlighet att ta emot en handfull deltagare för avlastning inom LSS, berättar Kristian Johansson, vd på Impius, som själv var med och grundade företaget 1998.
Impius fick snabbt ett enormt gensvar och har sedan starten präglats av en imponerande organisk tillväxt. Från en småskalig stödverksamhet för tre till fyra personer har man gått vidare och skapat unika skolor och boenden för hundratals barn och ungdomar från hela Sverige, med Helsingborg respektive Örnsköldsvik som utgångspunkt.

Stort behov på fler orter
Impius bedriver både grundskolor och gymnasieskolor, samt stödboenden på båda orterna. Eftersom efterfrågan blir allt mer omfattande vill man på Impius nu satsa även på daglig verksamhet, något som redan testats i Helsingborg med goda resultat.
– En studie i Helsingborg har visat att deltagare är borta från sin dagliga verksamhet ungefär var tredje dag. Det är alldeles för mycket – och vi har därför börjat kartlägga vilka aktiviteter som skulle kunna vara en mer meningsfull sysselsättning. Syftet är även här att med en inkluderande verksamhet skapa livskvalitet och ökat deltagande i samhället för vår målgrupp, förklarar Kristian Johansson.
Det är lätt att konstatera att Impius erbjudande svarar på ett stort behov som finns över hela Sverige, och att efterfrågan ökar. Än så länge är det inte bestämt om det kommer att startas nya verksamheter på fler orter – att det blev just Helsingborg och Örnsköldsvik har en koppling till att grundarna kommer härifrån. Kristian avslöjar dock att det finns stort intresse för att vidareutveckla verksamheten både från Skåne och från Norrland, hur det artar sig får framtiden utvisa.
En sak är emellertid säker – mer inkluderande utbildningsinsatser är helt avgörande för att trygga Sveriges framtid som välfärdsland.


Nordvästra Skåne SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Back to top