Landskrona hamn planerar expansion

Sveriges mest utbyggda fiberbredband, bra skolor och allmänt hög servicenivå är bara en handfull exempel på vad Landskrona kan erbjuda. Landskrona hamn utmärker sig som en drivande aktör i stadens utveckling som logistiknav. I skrivande stund pågår dialog med flera intressenter som kan komma bli samarbetsparters till Landskrona hamn framöver.

Mycket av det som gör Landskrona till en unik plats att leva och verka på har koppling till stadens förmåga att lyfta fram samverkan. Samverkan yttrar sig bland annat i den kommunala sfärens vilja och förmåga att länka arm med privata aktörer. Det är hamnverksamheten ett bra exempel på, vilket är påtagligt redan i ägandeformen. Landskrona hamn ägs nämligen av kommunen och Yara AB till lika delar.
– Ägandeskapet är i sig en intressant konstellation som inte finns på så många andra ställen i Sverige. När det offentliga får möta det privata skapas en bra drivkraft för utveckling som ligger i linje med stadens intressen och som samtidigt möter ekonomiska intressen från privata aktörer, säger Mats Larsson, vd för Landskrona hamn.

Bra förutsättningar
Hamnen står under utveckling och utökar just nu verksamheten med större ytor. Landskrona är en mindre stad men samtidigt tillräckligt stor för att vara konkurrenskraftig som logistiknav. Hamnen har bra förutsättningar tack vare läge, hamndjup, tillgång till mark för expansion och inte minst en hög servicenivå.
– Vi har pågående dialoger med nya kunder och det känns bra för framtiden, fortsätter Mats Larsson. Det finns mycket vi kan utveckla med medel som vi redan har. Vi ser även möjligheter att fördjupa kontakter med befintliga kunder.
De stora godsslagen för Landskrona hamn är bulkvaror som gödning, spannmål, kalk och cement. Det stärker också Yaras intressen i hamnen. Som en av världens största leverantörer inom hållbart jordbruk är Yara beroende av en felfri logistikkedja där hamnen utgör en viktig partner.
Hamnen söker även utveckla nya kontakter för att på sikt kunna hantera större flöden av andra godstyper. Ett exempel är att man etablerat kunskap, tillstånd och rutiner för att lasta ut miljöfarliga schaktmassor. Ett annat är återvinningsbranschen, där Landskrona hamn redan idag har återvinning av metall och fler materialslag är intressanta för framtiden.

Samarbete ger försprång
Nya ytor planeras som tidigare nämnt för Landskrona hamns kommande expansion. I dagsläget finns det cirka 5000 kvm ledigt utrymme i befintliga nybyggda terminalbyggnader. Mats Larsson menar att det inte borde vara speciellt svårt att fylla befintliga ytor. Som avslutning säger han:
– Vi upplevs som flexibla i vårt sätt att jobba och möta våra kunder och jag tror att många väljer oss för att vi är enkla att samarbeta med. Hamnen ligger bra till utmed E4 och E6. Läget i kombination med vår strävan efter att möta varje kund med ett skräddarsytt erbjudande ger oss ett viktigt försprång.


Nordvästra Skåne SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Back to top