Framtidens logistiklösningar utvecklas av DB Schenker och lokala åkerier

Logistikjätten DB Schenker kommunicerar ofta värdet av att utveckla smarta och effektiva logistiklösningar tillsammans med lokala samarbetspartners. Lokala aktörer känner nämligen den lokala marknaden bäst, och deras kunskap bidrar därför till att utveckla DB Schenkers erbjudande med en stark lokal förankring samt en hög servicegrad och personlighet.

Trots att DB Schenker är ett av Europas största logistikbolag bygger verksamheten till största delen på kundnära, lokala lösningar som skräddarsys efter kundernas behov. Istället för att följa centraliseringstrenden har DB Schenker fortsatt att bygga ut lokala distributionsnätverk tillsammans med sina samarbetspartners. Det är en positiv utveckling där DB Schenker idag står rustade med nära 30 terminaler runtom i Sverige, med totalt cirka 180 åkerier anslutna. Tillsammans med DB Schenkers eget åkeri ser de lokala åkerierna till att kunderna får sina varor levererade på ett så kostnads- och miljöeffektivt sätt som möjligt.

Förvaltar stora varumärken
Den lokala förankringen har utan tvekan visat sig vara en lyckosam satsning, DB Schenker kan nämligen år efter år redovisa tillväxt som också gynnar företagets samarbetspartners. Och för att inte tala om kunderna – de kan tack vare DB Schenkers engagemang kapa sina logistikkostnader och samtidigt uppnå en högre grad av effektivitet i egna processer.
DB Schenkers koncept är helt enkelt mycket uppskattat över hela Sverige, och just Skåne är ett starkt logistikområde över lag. I regionen utgår DB Schenker från de tre distrikten Helsingborg, Kristianstad och Malmö. Distrikt Helsingborg sträcker sig från Örkelljunga i norr, Landskrona i söder och Röstånga i öster. I regionen finns många stora internationella aktörer verksamma och ett betydande antal av dem vänder sig till DB Schenker för hjälp med sin logistik. Kunderna står för uppskattade och välkända varumärken som exempelvis Cloetta, Coop, Höganäs, Puma, Tretorn, Ica och Unilever. Att förvalta deras logistik är att förvalta deras varumärken, menar Anders Fredborg, försäljningschef på DB Schenker i Helsingborg.
– Man kan säga att Helsingborg är ett nav för livsmedelslogistik i södra Sverige, då i stort sett alla stora livsmedelsgrossister finns etablerade här. Vi har också fördelen av att ha ett stort antal mindre grossister som tillsammans står för stora volymer. Det är ett viktigt och långsiktigt förtroende som vi förvaltar då vi dagligen ombesörjer deras transporter, förklarar Anders, och tillägger:
– Livsmedel är till stor del våra basvolymer, samtidigt är vi även starka runt om på industriområdena. Där vimlar det av olika branscher alltifrån tillverkande industrier, textil och e-handel. Det sistnämnda inte minst ett område som växer där vårt rikstäckande ombudsnät kommer till sin rätt.

Näst intill oändlig tillväxtpotential
Petra Gripse, som är distriktschef för DB Schenker i Helsingborg, tror på fortsatt stigande volymer för distriktet.
– Det finns en enorm potential i den här regionen, som till ytan förvisso inte är så stor, men som i antalet potentiella kunder är näst intill oändlig, säger hon.
De framgångar som DB Schenker redan haft i området har naturligtvis förankring i att regionen är företagstät, men även i den unika samarbetsmodell som DB Schenker förespråkar. Inom DB Schenker är transporttjänsterna så synkade att de är att betrakta som kollektivtrafik för gods. Dagliga slingor körs av lokala åkerier som verkligen känner sin region och som även är välkända för regionen. Det är tillsammans med dem som DB Schenker kommer att vidareutveckla och stärka framtidens smarta logistiktjänster.


Nordvästra Skåne SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Back to top