Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Ett framgångsrikt regionalt samarbete innebär att ta tillvara på medlemskommunernas samlade kunskaper, erfarenheter och resurser på bästa sätt. Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi främst inom områdena infrastruktur, näringsliv, lärande, miljö, öppenhet och inkludering. Totalt samarbetar vi inom drygt 30 olika insatsområden. Syftet med vårt arbete är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen, bidrar till tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna.

Större gemensam arbetsmarknadsregion
Ett viktigt mål i det regionala och gränsregionala samarbetet är en större gemensam arbetsmarknadsregion med hög tillväxt där forskarvärlden och näringslivet arbetar tillsammans för att uppnå bättre resultat. För att näringslivet och de människor som bor i regionen ska kunna dra nytta av de möjligheter och det utbud som finns i en funktionell region så måste avstånden kapas och nya kontakter uppstå. Ska det ske krävs snabbare och fler resmöjligheter till övriga Sverige och starkare band ut i Europa.
Den enskilt viktigaste insatsen för att minska avstånden och utöka arbetsmarknadsregionen är att hela Västkustbanan, från Lund till Göteborg, byggs ut till dubbelspår. En annan viktig fråga för regionen är en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör som skulle gynna och utveckla regionens internationella möjligheter.

Gynnar Skåne, Halland och Sverige
En fast förbindelse ökar också på flera sätt konkurrenskraften och bidrar till ökad tillväxt för Skåne, Halland och Sverige. Fler människor kan då pendla till andra sidan Öresund för att jobba och studera, en större mängd godstrafik kan färdas över Sundet och möjligheten för alla att utnyttja allt som finns i Öresundregionen ökar. När hela Västkustbanan är försedd med dubbelspår innebär en fast HH-förbindelse helt nya möjligheter för Öresundsregionen, dit även delar av Halland kommer att kunna räkna sig, men också för Sverige som helhet.
För att citera en känd möbelhandlare som är och har varit väldigt viktig för vår region och hela Sverige – ”Det mesta är ännu ogjort, underbara framtid!” Vi tror att vi möter framtiden, dess utmaningar och möjligheter bättre tillsammans, med ett starkt samarbete. Ensam är inte stark.

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.


Nordvästra Skåne SNL 2017-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2017-4

Huvudtema: Nordvästra Skåne
Familjen Helsingborg – en region i ständig utveckling

Vårt unika samarbete i nordvästra Skåne har en lång historia. I nuvarande form har samarbetet pågått i snart 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla vinner – summan av delarna gör oss starkare. Precis som samarbetet i hela Skåne och Greater Copenhagen ger oss kraft att ta plats i större sammanhang. Nationellt och internationellt.

Back to top